GÜÇBİR BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00661208
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 10.09.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
27.09.2017 15:30

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜÇBİR BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Ticaret Sicil No : 637623


Şirketimizin 28 Ağustos 2017 tarihinde yeterli toplantı nisabı sağlanamadığı için ertelenen 2016 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Eylül 2017 Çarşamba Günü Saat:15:30’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Adnan Kahveci Bulvarı Vezir Sok. No:3/5 K:2 Haznedar Bahçelievler/İSTABUL adresinde yapılacaktır.

Ortaklarımızın genel kurul toplantısına bizzat katılmaları, mümkün olmadığı takdirde aşağıda yer alan vekaletname örneğine göre vekalet vermeleri, vekalet verenin imzasının notere tasdik ettirilmesi veya noterce onaylanmış imza sirkülerini vekaletnameye eklemeleri gerekmektedir.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.


GÜÇBİR BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
(28/08/2017 TARİHİNDE YETERLİ TOPLANTI NİSABI SAĞLANAMADIĞI İÇİN ERTELENEN)
27/09/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
İ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2-Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3-Yönetim Kurulunca 2016 yılına ilişkin olarak hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4-2016 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5-Yönetim Kurulu üye değişikliğinin genel kurulun onayına sunulması,
6-Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
7-Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakere edilmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü hakkında karar alınması,
8-Anasözleşmenin “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4 üncü ve “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7 nci maddelerinin tadili hakkında hazırlanan tadil tasarısı metninin görüşülmesi, kabulü veya reddi hakkında karar alınması,
9-Yönetim Kurulu’na T.T.K.’nun 395 ve 396 ncı maddesinde yer alan iş ve işlemleri yapabilmeleri için gerekli iznin verilip verilmemesinin karara bağlanması,
10-Dilekler ve temenniler,
11-Kapanış.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR