ANTBİRLİK 158 SAYILI MANAVGAT PAMUK VE NARENCİYE TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00637304
Şehir : Antalya / Manavgat
Yayınlandığı Gazeteler

MANAVGAT''IN SESİ 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üye ve ortaklar
Toplantı Tarihi
:
20.08.2017 10:00

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GENEL KURUL İLANI


Kooperatifimizin 2016-2017 iş yılı olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 20 Ağustos 2017 Pazar günü saat 10:00'da Bahçelievler Mah. Antalya Cad. Sorgun Yolu Üzeri No:27 adresindeki Kooperatifimizde çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı 27 Ağustos 2017 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılmasına oy birliği ile karar verildi,
S.S 158 SAYILI MANAVGAT PAMUK VE NARENCİYE TARİM SATIŞ KOOPERATİFİ

GÜNDEM
1. Yoklama, açılış ve saygı duruşu,
2. Divan heyetinin oluşturulması ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için divana yetki verilmesi
3. 2016/2017 iş yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider tablolarının okunması incelenmesi, müzakere edilmesi ve onaylanmasının Türk Ticaret Kanununun 397"nci maddesine göre henüz denetlenmemiş olan 2016/2017 iş yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir gider tablolarının TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğümün 08/10/2013 tarih ve 2013/7 sayılı Genelgesi uyarınca denetim raporlarının hazırlanmasını takiben geriye bırakılması,
4. Türk Ticaret Kanununun 397'nci maddesine göre 2016/2017 iş yılı henüz denetlenmemiş olduğundan T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğümün 08/10/2013 tarih ve 2013/7 sayılı Genelgesi uyarınca yönetim kurulu ibrasının denetim raporlarının hazırlanmasını takiben geriye bırakılması,
5. 12/01/2017 tarih ve 29946 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım Satış Kooperatifi ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşme Değişikliklerine İntibak Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ uyarınca yapılan intibak işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
6. Kooperatif Yönetim Kurulunun 15/06/2017 tarih ve 52 sayılı karan uyarınca Kooperatif Örnek Anasözleşmesinin 6'ncı maddesinin beşinci fıkrasında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 29/06/2017 tarih ve 26131743 sayılı ön izni ile yapılan Anasözleşme değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve harcırah gibi parasal hakların belirlenmesi.
8. Ortağın sermaye taahhüdünün azami tutarının belirlenmesi,
9. Kooperatifin 2017/2018 iş yılı bütçe ve yıllık çalışma programının okunması görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kooperatif temsilcilerinin asıl ve yedeklerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
11. Dilek, temenniler ve kapanış.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR