KARLI ORMAN ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na çağrı

KARLI ORMAN ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01087339
Şehir : İzmir / Menderes
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 20.11.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Şirket ortakları ve pay sahipleri
Toplantı Tarihi
:
13.12.2019 11:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARLI ORMAN ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13.11.2019 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 13.12.2019 tarihinde Cumaı günü saat 11:00 de şirket merkez adresimiz olan Gölcükler Mahallesi 798/4 Sokak No:1 Menderes/İZMİR adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir. Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına asaleten veya aşağıdaki örneği bulunan vekaletname ile temsilcileri vasıtasıyla katılmalarının sağlanması hususu ilan olunur.
Temsilci göndermek sureti ile genel kurula katılacakların usulüne uygun olarak düzenlenmiş vekaletname ve temsilci belgesini şirkete ibrazı gerekmektedir. 2018 yılı finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi toplantı tarihinden 15 gün önce şirketimiz merkezinde ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.


GÜNDEM:

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

  2. Genel kurul toplantı başkanlığı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

  1. 2018 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunarak görüşülmesi,

  1. 2018 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, incelenmesi ve onaylanması,

  1. Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının oylanması

  2. Karın kullanım şekli ve dağıtılıp dağıtılmayacağının oylanarak karara bağlanması

  3. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,

  1. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’ nın 395 ve 396 maddesine göre yetki ve izin verilmesi

  2. Dilek, temenniler, kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

KARLI ORMAN ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
İZMİR

Hissedarı bulunduğum Karlı Orman Ürünleri Anonim Şirketi’ nin 13/12/2019 Cuma günü saat:11:00 de Gölcükler Mahallesi 798/4 Sokak No:1 Menderes/İZMİR adresinde yapılacak 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsile, teklifte bulunmaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………………………………vekil (temsilci) tayin ettim.


VEKALETİ VEREN :

Adı Soyadı:…………………………………………………………………………….

Pay Adedi :…………………………………………………………………………

Sermaye Miktarı :……………………………………………………………………….


Adresi:…………………………………………………………………………………….


Ortağın İmzası:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR