ÇAYLAK TOPRAK SANAYİİ A.Ş.

Olağan genel kurul toplantı duyurusu

ÇAYLAK TOPRAK SANAYİİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154653
Şehir : Manisa / Turgutlu
Yayınlandığı Gazeteler

TURGUTLU MANŞET 26.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay Sahipleri ve Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
11.04.2020 11:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇAYLAK TOPRAK SAN A.Ş.GENEL KURUL İLANI


Yönetim Kurulu’muz 12/03/2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak almış olduğu karar gereği aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere şirket merkez adresinde 11/04/2020 tarihinde saat 11.00’da 2017,2018 ve 2019 takvim yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar vermiştir. T.T.K’nın 437. Maddesince ortakların bilgisine sunulacak evraklar şirket merkez adresindeki bu işe ayrılan mekanda 26/03/2020 tarihinden itibaren saat 13.30-15.00 arası hazır bulundurulacaktır.
Duyurulur.

GÜNDEM :

1-) Açılış, Saygı Duruşu ve Yoklama,
2-) Divan Başkanının Seçilmesi ve Toplantı Tutanaklarının İmzası İçin Divan Heyetine Yetki Verilmesi,
3-) 2017-2018-2019 Takvim Yıllarına Ait Yönetim Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
4-) 2017-2018-2019 Takvim Yıllarına Ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması,
Müzakeresi ve Ayrı Ayrı Oylanarak İbrası ve Karara Bağlanması
5-) Yönetim Kurulunun İbrası,
6-) Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ,görev sürelerinin ve huzur haklarının belirlenerek karara bağlanması
7-) “Yönetim kontrolunu elinde bulunduran pay sahiplerine , yönetim kurulu üyelerine üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar yakınlarına T.T.K.'nun 395.ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi konusunun karara bağlanması
8-) Dilekler ve Kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğum ....................... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Çaylak Toprak San ve Tic A.Ş.’nin …./…/…… tarihinde Eski İzmir Yolu Üzeri Irlamaz Mevkii Turgutlu-Manisa adresinde saat ……….’da yapılacak ………. yılına ait Olağan / Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………… vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
.................................* Not : Vekaletnamenin Noter Tasdiksiz olması halinde Vekaleti
verenin Noter Tasdikli İmza Sirküleri Vekaletnameye
eklenecektir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR