ÇORUM FIRINCILAR VE SİMİTÇİLER ESNAF ODASI

Olağan genel kurul toplantı duyurusu

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00747762
Şehir : Çorum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HAKİMİYET 06.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Oda üyeleri
Toplantı Tarihi
:
27.02.2018 10:00

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇORUM FIRINCLAR VE SİMİTCİLER ESNAF ODASI

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 43. Maddesine göre belirlenen gündem ile Odamızın Olağan Genel Kurul Toplantısının 27/02/2018 tarihinde Salı günü saat 13:00 DA çepni mahallesi 8. Çelik sokak no: 2 kat:4 DERVİŞ GÜNDAY Toplantı salonu adresinde çoğunluk sağlanmadığı takdirde 06/ 03 / 2018 tarihinde Salı günü saat 13:00 DA çepni mahallesi 8. Çelik sokak no:2 kat:4 DERVİŞ GÜNDAY Toplantı salonu adresinde yapılmasına karar verildi.
GÜNDEM

1) Açılış

2) Başkanlık divanı teşekkülü

3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi

4) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi

5) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

6) Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

7) 2014 Yılı Bilanço gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi

8) 2015 Yılı Bilanço gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi

9) 2016 Yılı Bilanço gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi

10) 2017 Yılı Bilanço gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi

11) 2014 Yılı Bilanço gelir ve gider hesaplarının okunması kabulü veya reddi

12) 2015 Yılı Bilanço gelir ve gider hesaplarının okunması kabulü veya reddi

13) 2016 Yılı Bilanço gelir ve gider hesaplarının okunması kabulü veya reddi

14) 2017 Yılı Bilanço gelir ve gider hesaplarının okunması kabulü veya reddi

15) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası

16) Yeni döneme ait çalışma programı ile bu programda yer alacak olan üyelerin mesleki eğitim,teorik ve pratik kurs programlarını ve tahmini bütçeyi incelemek,aynen veya değiştirilerek kabul kabulü veya reddi

17) Aylık ücretlerin, huzur haklarının , yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi

18) 5362 sayılı Kanundaki sınırlar içinde ; öğrenci okutulması, muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulması ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesinin kabulü veya reddi

19) Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik menkûl, gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına, menkul ve gayrimenkul karşılığında bağış, borç veya ödünç para alınmasına karar vermek. Alınan gayrimenkülün zaman içerisinde kentsel dönüşümüne dönüştürülmesiyle ilğili bu gibi konulardaki iş ve işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi

20) Üyelerimizin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel faaliyetlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla her türlü Avrupa Birliği ülkeleri ile proje , danışmanlık, hibe proğramları ve projeleri yapmaya, yaptırmaya, ortaklık tesis etmeye, iktisadi işletmeler açılmasına, şirketler kurulmasına koparatifler kurmaya veya bunlara kurucu ortak veya kurucu üye olmaya bu tür işyerlerini devir almaya devretmeye eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurmaya veya kurulu vakıflara üye olmaya veya vakfetmeye üye veya ortak olunan yerlerde yönetici veya idareci olmaya karar vermek ve bu konudaki iş ve işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi

21) Gümrük ve ticaret bakanlığının 96884937-421.05-18614931 sayılı inceleme raporunda bahsi geçen önceki başkan ADEM ÇIKIK' a ait 5362 sayılı kanunun 10/1'inci maddesinin e bendi uyarınca ilgili aleyhine uğranılan tüm zararın kanuni faiziyle birlikte tazmini için dava açılmasına ve tahsili ile ilgili hususların görüşülmesine ve konu ile ilgili genel kurula bilgi verilmesine tahsil edilecek bu meblağların tahsil ve harcama yetkisinin bu ve bu gibi konularda yönetim kuruluna yetkilendirmesi hususunda görüşülmesi ve karara bağlanması

22) Dilek ve temenniler

23) Seçimler

24) Kapanış

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR