UZUNKÖPRÜ İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Olağan genel kurul çağrısı

UZUNKÖPRÜ İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01132427
Şehir : Edirne / Uzunköprü
Yayınlandığı Gazeteler

UZUNKÖPRÜ 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
02.03.2020 10:00

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

UZUNKÖPRÜ İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

Birliğimizin 2018-2019 yılları olağan genel kurul toplantısı 02.03.2020 Pazartesi günü saat:10.00'da Muradiye Mah. Pınar Sk. No:1/1 UZUNKÖPRÜ adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 09.03.2020 Pazartesi günü saat:10.00'da Cumhuriyet Mah. ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ Toplantı Salonu Kat:2 UZUNKÖPRÜ adresinde yapılacaktır.
Tüm üyelerimizin toplantıya katılmaları rica olunur.

UZUNKÖPRÜ İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU
Recep GÜNAY Gökhan ARIKAN Mehmet SUBAŞI Muharrem İZCİ Fethi CİNGÖZ Levent ÇAKIL Tamer AKKUŞ
-Üye- -Üye- -Üye- -Üye- -Muhasip- -Bşk. Yard. -Başkan-

GÜNDEM
1-) Açılış ve yoklama
2-) Divan heyeti seçimi, saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunması.
3-) Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten geçici ihraç edilen üyelerimizin üyelikten çıkarılmalarının görüşülmesi ve onaylanması.
4-) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu çalışma raporlarının okunması.
5-) Birlik ve Ticari işletmesinin 2018-2019 Yılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunması.
6-) Raporlar hakkında görüşmeler.
7-) Yönetim ve denetim kutularının ayrı ayrı aklanması, 2018-2019 yılı bilançosunun ve gelir tablosunun onaylanması.
8-) Birliğimize borçlu üyelerin durumunun görüşülmesi, alacakların tahsili için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
9-) Üyelerimizin menfaatine istinaden, üyelerimizin alacağı anlık süt kayıt sistemi ve Bankacılık işlemleri ile ilgili Merkez Birliğimizin yağacağı sözleşme ve akitler için birliğimiz adına Merkez Birliği Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi.
10-) Merkez Birliğinin kuracağı ya da ortak olacağı sigorta faaliyetleri ile ilgili şirket yada her türlü oluşumlara ortak olmak, acentelik almak, hisse almak, hisse satmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
11-) Birlik ve Ticari işletmenin işlerinin yürütülmesi için gerekli olduğunda çalıştırılacak personel sayısının günün şartlarına göre tespiti, işe alımı, işten çıkarılması ile ücretlerinin belirlenmesi konularında yönetime yetki verilmesi. Süt ihalelerini ve süt satış sözleşmelerini yapmaya, teminat alınması ve gider karşılığı olarak firmalardan talep edilecek prim bedelleri ve katkı paylarının belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
12-) Tüzel ve gerçek kişiler için üyelik giriş aidatı ve yıllık aidatın 5200 sayılı kanuna göre belirlenmesi.
13-) Desteklemeler için üyeler adına başvuruların yapılması, üyelerden yetki alınması ve gelecek desteklemelerden üyelik aidatının ve üyelerin birliğe borçlarının mahsup edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi.
14-) Döner sermaye kapsamında üyelerin ödemesi gereken dosya masraflarının birlik tarafından ödendiği takdirde üyelerin gelecek desteklemelerden veya süt bedellerinden mahsup edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi.
15-) Üyelerden yapılan ve yapılacak tüm hizmetlere karşı alınacak hizmet bedelinin belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi.
16-) Birlik ve Ticari İşletmenin hizmetlerinin yürütülmesi için her türlü demirbaş, araç alımı, alınması, satılması veya kiralanması, ipotek alınması, verilmesi, Birlik adına İç-Dış kaynaklı, Tarım Bakanlığı kaynaklı kredi alınması, Avrupa birliği ve IPARD projelerinin, Kobi destek projelerinin yapılması ve uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi.
17-)Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğine bağlı alt birlik olarak, alt birliğimize bağlı tüm üyelerimizi kapsayacak şekilde ve bakanlığa bağlı Hayvan Bilgi Sistemi devam ettiği sürece ilgili makamlara muvafakatname verilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi.
18-) Üye üretici sütlerinin pazarlanması ve, veya satışının Birlik ve Birliğin Ticari İşletmesi üzerinden yapılması, üyelerimizin sütlerinin toplama şartları, pazarlama ve satış şartları, fiyat ve alınacak hizmet ve komisyon miktarı yetkisinin Merkez Birliğine bilgi vermek şartıyla yönetim kuruluna yetki verilmesi.
19-) 2020 Yılı Birlik ve Birlik Ticari İşletmesinin tahmini bütçe ve çalışma programının görüşülüp kabul edilmesi.
20-) Birlik yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti. Şehir içi, şehir dışı ve yurtdışı yolluklarının tespiti.
21-)Dilek ve temenniler.
22-)Kapanış.


Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR