TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 11. BÖLGE DİYARBAKIR ECZACI ODASI

Olağan Genel Kurul çağrısı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 11. BÖLGE DİYARBAKIR ECZACI ODASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
12.10.2019 13:00
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI


DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ

Diyarbakır Eczacı Odası 2019 Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem ile; 12.10.2019 Cumartesi, günü saat 13:00'te Diyarbakır Eczacı Odası Ahmet KELEŞOĞLU Toplantı Salonunda (Bağcılar Mah. Amid Cad. 1097/1.Sok. No:7 Rönesans Düğün Salonu A/kası) çoğunluk sağlanmadığı taktirde çoğunluğa bakılmaksızın;

Genel' Kurul Toplantısı 19.10.2019 Cumartesi günü saat 13:00'te aynı yerde, aynı gündemle çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilmesine.

Diyarbakır Eczacı Oda Yetkili Kurumları'nın seçimi ise Genel Kurulu Takip eden 20.10.2019 Pazar günü saat 09:00-17:00 saatleri arasında (Bağcılar Mah. Amid Cad. 1097/1.Sok. No:7 Rönesans Düğün Salonu Arkası) Bağlar/DİYARBAKIR adresindeki Diyarbakır Eczacı Odası Hizmet Binasında yapılacaktır.
Bilgilerinize sunulur.
GÜNDEM:
1. Açılış
2. Genel Kurul Divanı'nın seçimi
3. Saygı duruşu.
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sunumu
5. Yönetim Kurulu Mali Raporu Sunumu
6. Denetleme Kurulu Raporu Sunumu
7. Raporların Görüşülmesi
8. Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporların Ayrı Ayrı İbrası
9. 2018/2019 Tasarı Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanması
10. Adayların Belirlenmesi (Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve Büyük Kongre Delege seçimlerine katılacak adayların belirlenmesi,
11. Dilek ve Öneriler
12. Kapanış
13. Seçimler 20.10.2019 Pazar Günü 09:00-17:00 saatleri arasında Diyarbakır Eczacı Odası Hizmet Binasında yapılacaktır.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR