BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emrinin ilanen tebliği

BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00945720
Şehir : Balıkesir / Bandırma
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 14.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri gereğince firma ve şahıslar adına takip edilen ve kesinleşen gümrük vergileri ve para cezaları
Tebligat Muhatabı
:
Mükellefler

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Bandırma Gümrük Müdürlüğü’nden İlanen Tebligattır

Gümrüğümüzce 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri gereğince firma ve şahıslar adına takip edilen ve kesinleşen gümrük vergileri ve para cezalarına ilişkin olarak idaremizce 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un 55 ve 56’ncı maddelerine istinaden düzenlenen aşağıdaki tabloda karşılarında yasal dayanağı, içeriği, takibat tutarı, ödeme ve itiraz süreleri belirtilen ödeme emirlerinin, mezkur firma ve şahısların ticaret sicil gazetelerinde kayıtlı ve bilinen adresleri ile şirket ortakları / kanuni temsilcilerinin kayıtlı adreslerine tebliğ edilememesi ve Müdürlüğümüzce mezkur firmalar / ortakları / kanuni temsilcilerine ait başkaca yasal bir tebligat adresinin tespit edilememesi nedenleriyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28 ve 29’ncu maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, aynı kanunun 31’nci maddesi ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin 48-52’nci maddeleri uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu tebligata konu işlemlerin tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren karşılarında belirtilen süre içerisinde Bandırma Mal Müdürlüğü’ne veya tahsile yetkili diğer dairelere ödeme yapılmaması veya Balıkesir Vergi Mahkemesi nezdinde iptal davası açılmaması halinde, mezkur kanunun 56’ncı maddesine konu teminatların nakde çevrileceği / irad kaydedileceği, diğer alacakların ise yine 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümleri çerçevesinde takip ve tahsiline devam edileceği, hususları ilanen tebliğ olunur.

Firma / Şahıs Unvanı Vergi / T.C. Kimlik No Yasal dayanağı Ödeme Emrinin Tarih ve Sayısı Tutarı (TL) Muhteviyatı Ödeme / İtiraz Süresi
Ali RANE ********** 6183 / mük. 35 ve 55. md. 04.01.2019 40422714 1.710.338,35 G.V., faiz, P. Cezası 15 (Onbeş) gün
Ömür RANA ********** 6183 / mük. 35 ve 55. md. 04.01.2019 40420750 1.710.338,35 G.V., faiz, P. Cezası 15 (Onbeş) gün
Sultan RANA ********** 6183 / 35 ve 55. md. 04.01.2019 40421832 320.688,44 G.V., faiz, P. Cezası 15 (Onbeş) gün
Ali ONUR ********** 6183 / 35 ve 55. md. 04.01.2019 40422272 427.584,58 G.V., faiz, P. Cezası 15 (Onbeş) gün
Hasan Nadir RANA ********** 6183 / 35 ve 55. md. 04.01.2019 40421350 481.032,66 G.V., faiz, P. Cezası 15 (Onbeş) gün
Celal KARADAĞ ********** 6183 / 35 ve 55. md. 16.08.2018 36683615 281,00 P. Cezası 15 (Onbeş) gün
Celal KARADAĞ ********** 6183 / 35 ve 55. md. 16.08.2018 36683612 22.436,00 P. Cezası 15 (Onbeş) gün
Celal KARADAĞ ********** 6183 / 35 ve 55. md. 16.08.2018 36683610 26.204,00 P. Cezası 15 (Onbeş) gün
Celal KARADAĞ ********** 6183 / 35 ve 55. md. 16.08.2018 36683609 33.456,00 P. Cezası 15 (Onbeş) gün
Celal KARADAĞ ********** 6183 / 35 ve 55. md. 16.08.2018 36683608 18.724,00 P. Cezası 15 (Onbeş) gün
Berçem 21 Tarım Ürün.San.Tic.Ltd.Şti. ********** 6183 / 55. md. 26.11.2018 39201068 336.866,09 G.V., faiz, P. Cezası 15 (Onbeş) gün
Berçem 21 Tarım Ürün.San.Tic.Ltd.Şti. ********** 6183 / 56. md. 26.11.2018 39209408 44.067,25 G.V. 15 (Onbeş) gün
Adana Besi Yem San. ve Tic. A.Ş. ********** 6183 / 55. md. 25.10.2018 38280164 4.445.307,85 G.V., faiz, P. Cezası 15 (Onbeş) gün
Adana Besi Yem San. ve Tic. A.Ş. ********** 6183 / 56. md. 25.10.2018 38275421 95.000,00 G.V. 15 (Onbeş) gün
Davut DİKTAŞ ********** 6183 / 55. md. 21.11.2018 39065528 420,00 P. Cezası 15 (Onbeş) gün
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR