BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emrinin ilanen tebliği

BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890195
Şehir : Balıkesir / Bandırma
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 07.11.2018
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Kamu alacağının tahsili
Tebligat Muhatabı
:
İvan KOSTRYKOV, Erkan SERTEL

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:


İLANEN TEBLİGATTIR

Semena Denizcilik Tarım Ürünleri Turizm Nakliye Madencilik Enerji San. ve Tic. Ltd. Şirketi (********** Vergi no) nezdinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre takip edilen ve aynı kanunun 197/5’nci maddesi uyarınca tahsil edilebilir hale gelen kamu alacağına ilişkin olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 55’nci maddesine istinaden adı geçen firma adına düzenlenen 18.222.683,33-TL gümrük vergileri tutarında, 28.05.2018 tarihli, 34689481 sayılı ve aynı kanunun 3’ncü maddesi açıklaması doğrultusunda mezkur firmadan tahsil edilemeyeceği anlaşılan ve mükerrer 35’nci maddesi çerçevesinde şirketin kanuni temsilcisi sıfatı taşıyan Ukrayna uyruklu şirket müdürü İvan KOSTRYKOV (FA013115 Pasaport No) adına düzenlenen 17.10.2018 tarihli, 38058269 sayılı ve ********** kimlik numaralı diğer şirket müdürü Erkan SERTEL adına düzenlenen 17.10.2018 tarihli, 38057920 sayılı, 14.896.203,12-TL tutarında gümrük vergilerine konu ödeme emirleri, adı geçen şirket ile kanuni temsilcilerinin kayıtlı ve bilinen adreslerine gönderilerek tebliğ edilmeye çalışılmış, ancak mezkur firma ve şahısların tebligat adreslerinde bulunamaması, İvan KOSTRYKOV isimli şahsın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresinin bulunmaması ve Müdürlüğümüzde yükümlü firma ve şahıslara ait başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28 ve 29’ncu maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş olup, aynı kanunun 31. Maddesi ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin 48-52. maddeleri uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu tebligata konu ödeme emirlerinin muhataplarına tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren ödeme emirlerine karşı 15 (onbeş gün) içerisinde Balıkesir Vergi Mahkemesi nezdinde iptal davası açılabileceği ve itirazda kısmen veya tamamen haksız çıkılması halinde kamu alacağının %10 zamla tahsil edileceği, dava açılmaması halinde ise mezkur tutarların 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edileceği hususları ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR