BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emrinin ilanen tebliği

BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nun 37’nci maddesine istinaden
Tebligat Muhatabı
:
Berçem 21 Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Gümrüğümüzce Berçem 21 Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına tescilli 09.10.2017 tarihli, 17160600IM001371 sayılı ithalat beyannamesinin 1’inci kalemine konu 26.01.2017 tarihli, 2017/D1-00553 sayılı D.İ.İ.B. muhteviyatı eşyalardan aranılan kamu alacakları ile ilgili olarak; 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nun 37’nci maddesine istinaden 90.645,00-TL gümrük vergilerinin 1 aylık vade süresi içinde ödenmesine dair 03.07.2018 tarihli, 35570998 sayılı tebligatımız ile aynı kanunun 55’inci maddesine istinaden düzenlenen 870.780.00-TL tutarındaki gümrük vergisi para cezasını içeren 15.08.2018 tarihli, 36668236 sayılı ödeme emrinin, firmanın ticaret sicil gazetelerinde kayıtlı ve bilinen adresleri olan firma ticari merkezi, firma şubesi ile şirket müdürü adreslerine tebliğ edilememesi ve Müdürlüğümüzce firma ve kanuni temsilcisine ait başkaca yasal bir tebligat adresinin tespit edilememesi nedenleriyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28 ve 29’ncu maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, aynı kanunun 31’nci maddesi ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin 48-52’nci maddeleri uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu tebligata konu işlemlerin tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 15.08.2018 tarihli, 36668236 sayılı ödeme emrine karşı 15 (onbeş) gün, 03.07.2018 tarihli, 35570998 sayılı tebligatımıza karşı ise 1 (bir) ay içerisinde olmak üzere her iki işleme karşı ayrı ayrı Balıkesir Vergi Mahkemesi nezdinde iptal davası açılabileceği, açılmaması halinde mezkur tutarların 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edileceği hususları ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR