BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emrinin ilanen tebliği

BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Berçem 21 Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:
İLANEN TEBLİGATTIR

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün 16.03.2018 tarihli, E.28205 sayılı yazısında ********** vergi numaralı Berçem 21 Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. adına tanzimli 29.12.2016 tarihli, 2016/D1-06944 sayılı D.İ.İ.B.’nin iptal edildiği bilgisi verilmesi sonrasında anılan belge kapsamında gümrüğümüzce tescilli 09.10.2017 tarihli, 17160600IM001371 sayılı ithalat beyannamesi muhteviyatı eşyaların işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil olmak üzere rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde bulunup bulunmadığına dair herhangi bir bilgi verilmemesi üzerine 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238’nci maddesine istinaden düzenlenen 07.05.2018 tarihli, 18160600CK000114 sayılı, 2.542.952,38-TL tutarındaki para cezası kararının 14.05.2018 tarihinde tebliğ edilmesine ve akabinde kesinleşmesine müteakip 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. 55’inci maddesine istinaden düzenlenen 03.07.2018 tarihli, 35576806 sayılı ödeme emri ile; yine mezkur ithalat işleminden aranılan 264.723,19-TL tutarındaki gümrük vergilerinin 1 aylık vade içerisinde ödenmesine ilişkin 6183 sayılı Yasa’nın 37’inci maddesine istinaden düzenlenen 07.05.2018 tarihli, 34128522 sayılı tebligatımız adı geçen firmanın bilinen ve kayıtlı adreslerine tebliğ edilmeye çalışılmış ise de ancak adı geçen firma tebligat adreslerinde bulunamadığından iade edilmiş ve Müdürlüğümüzde yükümlüye ait başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, aynı kanunun 31. Maddesi ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin 48-52. maddeleri uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu tebligata konu işlemlerin muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 03.07.2018 tarihli, 35576806 sayılı ödeme emrine karşı 15 (onbeş gün), 07.05.2018 tarihli, 34128522 sayılı tebligatımıza karşı ise 1 (bir) ay içerisinde olmak üzere her iki işleme karşı ayrı ayrı Balıkesir Vergi Mahkemesi nezdinde iptal davası açılabileceği, açılmaması halinde mezkur tutarların 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edileceği hususları ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR