GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emrinin ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00822200
Şehir : Bursa / Gemlik
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 13.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Lalee Halıcılık Ve Ev Teks. Ürün Dış Tic. Ltd. Şti.
Tebligat Muhatabı
:
AHAMAD JAWID LALEE

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLANEN TEBLİGATTIR

GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Müdürlüğümüzce ********** vergi numaralı Lalee Halıcılık Ve Ev Teks. Ürün Dış Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen 03.07.2017-2017/127 tarih/sayılı Ek Tahakkuk Kararı ile 03.07.2017-2017/2367 tarih/sayılı Ceza Kararı muhteviyatı amme alacağının, söz konusu şirketten tahsil edilememesi nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu'nun Mükerrer 35. maddesi gereğince Şirket Müdürü PD5277043046 Pasaport numaralı AHAMAD JAWID LALEE adına düzenlenen 05.06.2018/34922835 tarih/sayılı Ödeme Emrine konu toplam Ek Tahakkuk 5.648,00-TL, Ceza Kararı 16.944,00-TL borcunun 15 (onbeş) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan şahsın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103-104-105-106. maddeleri gereğince, iş bu ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içerisinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR