BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emri ilanen tebliği

BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01014966
Şehir : Balıkesir / Bandırma
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 22.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Gökhan SİME, Abdullah BURNAZ, Mehmet İshak ERCAN

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR


Gümrüğümüzce ********** vergi numaralı Adana Besi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdinde takip edilen ve kesinleşen 4.445.307,85-TL tutarındaki kamu alacağının mezkur firmadan tamamen veya kısmen tahsil edilememesi ve tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nun mükerrer 35’inci maddesi hükmü uyarınca; yönetim kurulu başkanı ********** kimlik numaralı
Gökhan SİME adına düzenlenen 4.445.307,85-TL tutarında, 18.04.2019 tarihli, 43638150 sayılı ödeme emri ile, yine gümrüğümüzce ********** vergi numaralı Berçem 21 Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. nezdinde takip edilen ve kesinleşen 14.954.923,69-TL tutarındaki kamu alacağının mezkur firmadan tamamen veya kısmen tahsil edilememesi ve tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nun 35 ve mükerrer 35’inci maddesi hükmü uyarınca; adı geçen firmanın kanuni temsilcisi sıfatını taşıyan şirket müdürü ********** kimlik numaralı
Abdullah BURNAZ adına düzenlenen 14.954.923,69-TL tutarında, 24.04.2019 tarihli, 43696663 sayılı ödeme emri ile adı geçen firmanın %40 hisseli ortağı ********** kimlik numaralı
Mehmet İshak ERCAN adına düzenlenen 5.981.969,47-TL tutarında, 24.04.2019 tarihli, 43696583 sayılı ödeme emrinin yukarıda ticari unvanları yer alan firmaların ticaret sicil gazetelerinde kayıtlı ve bilinen adresleri olan ticari merkezleri, şubeleri, yönetim kurulu başkanı ile şirket müdürü adreslerine tebliğ edilememesi ve Müdürlüğümüzce mezkur firmalar ve kanuni temsilcilerine ait başkaca yasal bir tebligat adresinin tespit edilememesi nedenleriyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28 ve 29’ncu maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, aynı kanunun 31’nci maddesi ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin 48-52’nci maddeleri uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu tebligata konu ödeme emirlerinin tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren yukarıda tarih ve sayıları belirtilen ödeme emirlerine karşı 15 (onbeş) gün içerisinde Balıkesir Vergi Mahkemesi nezdinde iptal davası açılabileceği, açılmaması halinde mezkur tutarların 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edileceği hususları ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR