POLATLI TİCARET ODASI

Oda meslek komiteleri ve oda meclisi seçimi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00768851
Şehir : Ankara / Polatlı
Yayınlandığı Gazeteler

POLATLI POSTASI 13.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
01.04.2018 10:00

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURU

Polatlı Ticaret Odası'nın; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalar kanunun 14. maddesi gereğince oda meslek komiteleri,16.maddesi gereğince oda meclisi,18.maddesi gereğince oda yönetim kurulu, ve 61.maddesi uyarınca T.O.B.B. genel kurul delegesi ve 21.maddesi gereğince oda disiplin kurulu seçimleri, gizli oy açık tasnif oy usulü ile yargı gözetiminde yapılacaktır.

ODA MESLEK KOMİTELERİ VE ODA MECLİSİ SEÇİMİ:

01.04.2018 Pazar günü Polatlı Ticaret Odası hizmet binasında sabah saat 10:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilecektir.

Polatlı Ticaret Odası meslek grupları itibariyle seçme ve seçilme nitelikli üye listeleri,13 Mart 2018 Salı günü, 14 Mart Çarşamba günü, 15 Mart Perşembe günleri ,oda ilan tahtasında asılmak suretiyle ilan edilecektir. İlan süresi zarfında oda üyeleri tarafından listelere yapılacak itirazlar,ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından incelenir ve 2(iki) gün içinde karara bağlanır.Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dahil, son 90(doksan) gün içerisinde düzenlenmiş ve ilgili ticaret sicil memurluğunca tasdik edilmiş bir belgeyi veya imza sirkülerini oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

Oylar, oy verenin kimliğinin oda veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki ismi karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılacaktır. Polatlı Ticaret Odası meslek grupları itibariyle, meslek komiteleri ve oda meclis üyeleri seçimindeki sayısal değerler;

Meslek Grubu Adı

Üye Sayısı

Seçilecek Meslek Komitesi Üye Sayısı

Seçilecek Oda Meclisi Üye Sayısı

1. MESLEK GRUBU

90

5

2

2. MESLEK GRUBU

122

7

3

3. MESLEK GRUBU

65

5

2

4. MESLEK GRUBU

131

7

3

5. MESLEK GRUBU

92

5

2

6. MESLEK GRUBU

59

5

2

7. MESLEK GRUBU

126

5

2

8. MESLEK GRUBU

108

7

3

9. MESLEK GRUBU

97

5

2

10. MESLEK GRUBU

192

7

3

Her meslek grubu için ayrı zarflarda oy kullanılır. Bu zarflara konulacak her bir oy pusulasının üstüne meslek komitesi asil üye adları, altına ise meslek komitesi yedek üye adları ayrı ayrı yazılır. Meclis asil ve yedek üye adayları; aynı liste üzerinde meslek komitesi asil üyesi adayların yanlarına yazılarak belirtilir. Bu şekilde düzenlenen birleşik oy pusulası tek zarfa konulmak suretiyle sandığa atılır. Tüzel kişiler meslek komitesi üyeliğine ve meclis üyeliğine tüzel kişi olarak seçilirler. Bu nedenle oy pusulalarında tüzel kişilerin ünvanının yazılması zorunludur.

Oda Yönetim Kurulu/TOBB Genel Kurul Delegeleri/Disiplin Kurulu Üyeleri Seçimi;

Oda Yönetim Kurulu, TOBB Genel Kurulu Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri Seçimi; 07 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 10:00 ile 17:00 arasında Polatlı Ticaret Odası hizmet binasında gerçekleştirilecektir.Oda Yönetim Kurulu Seçiminde seçilen meclis asil üyeleri arasından görev süresi 4 yıl olacak şekilde, Yönetim Kurulu Başkanı ve 6 asil 6 yedek Yönetim Kurulu Üyesini tek liste halinde seçecektir. Bu seçimde kullanılacak oy pusulalarına Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu'nun asil ve yedek üyelerinin isimlerinin birlikte yazılması zorunludur. Kanunun 96. maddesinin son fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı'nın yedeği seçimi yapılamaz.

T.O.B.B. GENEL KURULU ASİL VE YEDEK DELEGE SEÇİMİ

TOBB Genel Kurul 1 asil ve 1 yedek delege seçimleri meclise seçilenler arasında yapılacaktır. Görev süresi 4 yıldır.Bu seçimde kullanılacak oy pusulalarına (Yönetim Kurulu Başkanı hariç) asil ve yedek üyelerin isimleri birlikte yazılır.

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ SEÇİMİ

Polatlı Ticaret Odası Disiplin Kurulu Görev süresi 4 yıl olup, oda meclis üyelerince, odaya kayıtlı olanlar arasından, 6 asil ve 6 yedek üyeden oluşacak şekilde seçilecektir.Bu seçimde kullanılacak oy pusulalarına, disiplin kurulunun asil ve yedek üyeleri birlikte yazılacaktır.

İlçe Seçim Kurul Başkanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR