YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Miras ortaklığından doğan el birliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir

YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
SULTAN SEVAL DAMAR ve ALİ SABANCI
Duruşma Tarihi
:
21.11.2019 08:00

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Yenimahalle Tapu Sicil Müdürlüğünden:

İLANEN DUYURULUR.


(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)
Yenimahalle İlçesi İVEDİK-İmar Mahallesinde kain 6006 m2 miktarlı Arsa vasıflı olarak bulunan 43605 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazdaki 673/4004 hisse verasette iştirakli olarak HAYDAR DAMAR, MUZAFFER DAMAR, MEHMET DAMAR, SULTAN SEVAL DAMAR, ve 673/4004 hisse verasette iştirakli olarak HAYDAR DAMAR, MUZAFFER DAMAR, MEHMET DAMAR, SULTAN SEVAL DAMAR, ALİ SABANCI MURAT SABANCI, HALİME DOĞAN, NİHAL TUNÇ ERDEM, YURDAGÜL CANBULAT adlarına kayıtlı iken,
Mirasçılık belgesindeki mirasçılardan SULTAN SEVAL DAMAR ve ALİ SABANCI’ın adreslerine uluşılamadığından dolayı 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu’na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.
Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçılar 21/11/2019, Perşembe günü, saat 08:00 dan itibaren 05/12/2019, Perşembe günü, saat:17:00 kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir. 20/11/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR