MELİS YAPI TİCARET VE SAN. A.Ş.

Melis Yapı Ticaret ve San. A.Ş. Genel Kurul Toplantısı'na davet

MELİS YAPI TİCARET VE SAN. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927683
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HABER 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay sahipleri ve ortaklar.
Toplantı Tarihi
:
08.02.2019 10:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MELİS YAPI TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’nin; 2014, 2015, 2016 ve 2017 Faaliyet Yıllarına İlişkin Olağan Genel Kurul toplantıları 08/02/2019 günü saat 10:00’da “Ressam Şefik Bursalı Caddesi No:9 Kat:4 Osmangazi/BURSA” adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Şirket Ortaklarının Genel kurul toplantımıza, asaleten veya aşağıya örneği sunulan vekâletname ile temsilcinizin katılımının sağlanması hususu ilanen rica olunur.
MELİS YAPI TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’nin
08/02/2019 günü saat 10:00’da “Ressam Şefik Bursalı Caddesi No:9 Kat:4 Osmangazi/BURSA”” yapılacak olan
2014,2015,1016 ve 2017 Faaliyet Yıllarına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ait
GÜNDEM
1. Açılış
2. Toplantı Heyetinin seçilmesi,
3. Toplantı Heyetine Toplantı tutanaklarını imzalanması konusunda yetki verilmesi,
4. 2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
5. 2014 yılı Finansal Tablolarının, bilanço kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasvibi ile kar dağıtımıyla ilgili teklifler hakkında karar ittihazı,
6. 2014 yılına ilişkin faaliyet dönemi kapsamında Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
7. 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
8. 2015 yılı Finansal Tablolarının, bilanço kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasvibi ile kar dağıtımıyla ilgili teklifler hakkında karar ittihazı,
9. 2015 yılına ilişkin faaliyet dönemi kapsamında Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
10. 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
11. 2016 yılı Finansal Tablolarının, bilanço kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasvibi ile kar dağıtımıyla ilgili teklifler hakkında karar ittihazı,
12. 2016 yılına ilişkin faaliyet dönemi kapsamında Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
13. 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
14. 2017 yılı Finansal Tablolarının, bilanço kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasvibi ile kar dağıtımıyla ilgili teklifler hakkında karar ittihazı,
15. 2017 yılına ilişkin faaliyet dönemi kapsamında Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
16. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile şirketi temsil ve ilzam yetkilerinin belirlenmesi
17. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi,
18. Kapanış olarak Mahkemece yetkilendirilen Kayyım Av.Özgen Karadayı nezaretinde yapılmasını sağlamak.
Bursa 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/931 Esas , 2018/1127 Karar sayılı 19/09/2018 tarihli kararı gereğince Kayyım olarak atanan
Av.Özgen KARADAYI
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
VEKALETNAME
Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak .................. .................. Anonim Şirketinin ............. tarihinde ......................... adresinde saat .......... de yapılacak ............ yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....................'yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza
NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR