MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Manisa ili orman yangınları ile mücadele komisyon kararları

MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01165460
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

MANİSA''DA GÜNDEM 22.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MANİSA İLİ
2020 YILI ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADALE KOMİSYON KARARLARI

KARAR TARİHİ : 02.04.2020
KARAR NO. : 2020 / 1
6831 sayılı Orman Kanununun 69.maddesi ve Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmeliğin 32.maddesi gereğince oluşturulan “Manisa İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu” 02.04.2020 Perşembe günü saat 14:30’ da Manisa Vali Yardımcısı Hayri SANDIKÇI Başkanlığında Manisa Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda yapmış olduğu toplantıda aşağıdaki kararları almıştır.
A) GENEL
1- Orman yangınlarının söndürülmesinde öncelikle Orman Bölge Müdürlüğü teknik elemanları ve orman yangın ekipleri görev yapacaklardır. Bu Yangın ekiplerinin yeterli olmaması durumunda öncelikle civar mahallelerdeki yangın gönüllülerinin yangına intikali sağlanacak, yeterli olmaması halinde DSİ, Karayolları ve Belediyelere ait ekip ve araçlarında yangına intikali ile bu da yeterli olmadığı takdirde, Askeri birliklerden yardım talep edilecektir.
2- Askeri birliklerin yangına katılması talebi Valilik Makamı kanalı ile sağlanacaktır. Askeri birliklerden, Ege Ordu Komutanlığınca tanzim edilen 31 Mart 2004 tarih ve İS : 2061-03-04/ Pl..Hrk. ve Eğt.Ş. (63) Sayılı “ORMAN YANGINLARINI ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ (EGORY:83-2)” hükümlerine göre yardım talebinde bulunulacaktır.
3- Yangın gönüllüsü uygulaması İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İşletme Müdürlükleri tarafından 11.09.2019 tarih ve 30885 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre gerekli eğitim ve belgelendirmesi yapılacaktır.
4- Yangın çıktığında ihtiyaç halinde yangın gönüllülerinin yangına katılması İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İşletme Müdürlükleri tarafından sağlanacak, yangına gelmeyen yangın gönüllülerinin görevi ilgili yönetmelik gereği İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İşletme Müdürlükleri tarafından sonlandırılacaktır.
Mahalle muhtarları kendilerine teslim edilen yangın söndürme malzemelerinin korunmasından sorumlu olacaklar ve kullanılmasını sağlayacaklardır.
Yangın söndürme maksatlı verilen tankerlerin periyodik bakımları, korunmaları ve hazır durumda bulundurulmaları ilgili belediye tarafından sağlanacaktır. Tankerlerin arıza ve bakım durumları Muhtarlıkça Büyükşehir Belediyesine bildirilecektir. Tankerlerin yangına intikalleri İlgili Kaymakamlıklar aracılığı ile Muhtarlıklar tarafından sağlanacaktır.
5- Kasten çıkarılabilecek orman yangınlarının önlenebilmesi için istihbarat çalışmaları arttırılacaktır. İstihbarat kuruluşları bu konuda Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde olacaklardır.
6- Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri ve diğer kamu çalışanları görevleri sırasında gördükleri veya kendilerine vatandaşlar tarafından duyurulan orman yangını ihbarlarını süratle en yakın orman teşkilatına ya da ALO 177 ve 112 ACİL’e bildireceklerdir.
7- Belediyeler tarafından yeni tesis edilecek su depolarından orman arazözlerinin faydalanabilmeleri için uygun vana bırakılacaktır.
B) EĞİTİM
8- Er ve Erbaşların Orman Yangınları İle Mücadelede eğitilmesi hususunda Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığının eğitici eleman, araç ve gereç talepleri, Orman Bölge Müdürlüğünce karşılanacaktır.
9- Anız ve budama atıklarının yakılmasının faydalı olmadığı, aksine zararlı olduğu Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından vatandaşlara anlatılacaktır.
10- İhtiyaç durumuna göre, Orman İşletme Müdürlükleri tarafından yangın gönüllülerine bir plan dahilinde eğitim ve tatbikat yapacaklardır.
11- İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda, Orman Yangınları ile ilgili eğitim verilecektir. Bu konuda Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği yapılacaktır.
12- Müftülüklerce yangına hassas olan Haziran -Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim aylarında cuma günleri hutbelerde orman yangınlarının vereceği zararlar anlatılacak ya da ikazlar yapılacaktır. Orman İdaresince bildirilen kritik hava durumu minarelerden vatandaşlara duyurulacaktır.
C) GÖREV VE SORUMLULUKLAR
13- Belediyeler ve Mahalle Muhtarlıkları kullandırdıkları katı atık vahşi depolama alan listesini Orman İşletme Müdürlüklerine verecekler ve bu alanların etrafında 30 m. genişliğinde toprak meydana çıkarılacak şekilde şerit oluşturacaklardır. Kullanılan alanların mülkiyet durumuna göre gerekli izin / bilgilendirme yapılarak depolama alanlarının etrafında güvenlik şeridi oluşturulacaktır. Mahalli orman idaresi bu alanların etrafında orman yangınlarına karşı tedbir alınıp alınmadığını kontrol edecekler ve eksiklik varsa giderilmesi için ilgili belediyesine bildireceklerdir.
14- Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri, Orman Yangınına giden orman teşkilatına ait veya Orman teşkilatınca kiralanmış araçlar ile yardıma giden kuruluş araçlarının karayolundaki seyrine yardımcı olacak ve geçiş üstünlüğü sağlayacaklardır. Yangına giden iş makinaları ve bunların nakillerini sağlayan treylerlere nakil esnasında dorselerin kısa olması, tonaj vb. nedenlerle bekletilmeyecek, en kısa sürede yangın mahalline intikallerine yardımcı olacaklardır.
15- Orman içi ve orman kenarındaki tarlalarda anız, bağ, bahçe ve zeytinliklerde ot, çalı v.s. yakmak 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında yasaktır. Bu konuda çiftçilerin eğitilmesi, kritik yerlerde, ormana bitişik hububat tarlalarında hasada müteakip yanıcı maddelerden arındırılmış 10 m.lik koruyucu bantlar oluşturulması ile teknik olarak toprak işlemesi mümkün olan zeytinliklerin altlarının sürülmesi ve hasat sonrası anız yakılmaması konusunda Mahalle halkının bilinçlendirilmesi için eğitim çalışmaları Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından yürütülecek olup, konu Kaymakamlıklarca takip ve kontrol edilecektir.
16- Yangın sezonu boyunca orman içi geçici konaklama yerleri ve otlatmaya izinli alanlarda ve yaylalarda çobanların ve arıcıların, çıkabilecek Orman yangınlarına karşı hazırlıklı bulunması hususu Kaymakamlıkların koordinasyonunda muhtarlıklar tarafından sağlanacaktır. Muhtarlar Mahallelerindeki çoban ve arıcıların, isim-hüviyet ve ikametgâh listelerini Kaymakamlıklar kanalıyla ilgili Orman İşletme Şefliklerine ve Jandarma Komutanlıklarına vereceklerdir.
17- Yangın esnasında talep halinde ilgili Belediyeler ikinci bir emir beklemeden derhal orman teşkilatına araç, iş makinası ve itfaiye göndereceklerdir. İlgili belediyelerce daha önce Mahallelere dağıtılan motopomplu su tankerlerinin bakımlarının yaptırılarak yangınlara katılımı sağlanacaktır. İtfaiye araçlarına ait araç takip sistemiyle ilgili program ve bilgiler, Orman Yangın Yönetiminde kullanılmak üzere Orman Bölge Müdürlüğü ile paylaşılacaktır.
18- Orman yangınlarında acil sağlık hizmetlerinin verilebilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünce gerekli görevlendirme yapılacaktır. Orman yangınlarında tam donanımlı ambulans bulundurulması sağlanacaktır.
19- Ormanlık alandan geçen demiryolu vasıtalarının ve güzergâhta görevli personelin yangına sebebiyet vermemeleri için Devlet Demiryolları Müdürlüğü ilgili birimleri, gerekli önlemleri alacaktır. Güzergâhta yangına neden olabilecek otlar ve çalılar TCDD tarafından temizlenecektir.
20- Meteorolojik bilgiler, hava sıcaklığı, rüzgâr şiddeti, yönü, nisbi nem Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yangın sezonunda Orman Bölge Müdürlüğüne ve yangına müdahale eden kurum ve kuruluşlara e-posta ile bildirilecektir.
21- DSİ, Karayolları Bölge Müdürlükleri, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlıkları Orman Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine en yakın mesafede bulunan iş makinelerini ve öncü aracını derhal Orman Bölge Müdürlüğü emrine vereceklerdir. Belediyeler hariç diğer kuruluşlar kendilerine bağlı birimlerinde yangın bölgesine intikal ile ilgili plan yaparak gereken tedbirleri alacak ve kararların uygulanmasını sağlayacaktır. İlgili planı Orman Bölge Müdürlüğüne her hafta Cuma günü e-posta ile mesai bitimine kadar bildireceklerdir.
İlgili Müdürlüklerce l Haziran – 30 Eylül tarihleri arasında harekete hazır birer Dozer bekletilecek ve Orman Bölge Müdürlüğünün talebi halinde orman yangınına derhal sevk edilecektir.
22- TEİAŞ ve GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. orman içinden ve orman kenarından geçen enerji nakil hatlarından çıkması olası yangınlara karşı her türlü önlemleri alacaktır.
Ayrıca enerji nakil hatlarının tel ve direk bakımlarını sürekli yapacaklar, güzergâhta yangına neden olabilecek her türlü olumsuzluğun giderilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği yapacaklardır. Yangın amirinin talebi halinde TEİAŞ ve GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yangın esnasında yangın mahallinden geçen enerji nakil hattında ACİL Kodu ile elektriğin kesilmesi sağlanacaktır.
TEİAŞ veya GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından izin verilen veya ruhsatlandırılan trafo ve enerji nakil hatlarının yangına neden olabilecek her türlü olumsuzluğun giderilmesi yönünde tedbirlerinin alınmasını sağlayacaklardır. Şahıslara ait trafo ve enerji nakil hatları ile ilgili olarak mevzuata uygunluğu sağlanması için TEİAŞ veya GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından gerekli ikaz ve denetimler yapılacaktır.
23- Karayolları 23.Şube Şefliği, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyelerinin sorumluluk sahalarında, orman yangını açısından risk oluşturan güzergâhlardaki yol kenarlarında otların temizlenmesini sağlayacaklar. Yol ve yön tabelalarını asacaklar, ihtiyaç olanları yenileyeceklerdir.
24- Ormanlık alanların içinde veya kenarında bulunan turistik otel, motel, tatil köyleri, toplu konut kooperatifleri veya kamuya ait kamp yerleri ile eğitim merkezlerinde tesisin etrafındaki ormanda 7 m. genişliğindeki yol; tesis / kuruluş sorumluları tarafından yapılması yönünde çalışılacaktır. Ayrıca bu yerleşim yerlerinde yeterli sayıda hidrant ve hortum ile bunu kullanabilecek yeterli sayıda görevli bulunduracaklardır. Bu konuda Kaymakamlıklar ilgili yerel idareler ile yukarıda sayılan yerlerin yetkililerini uyaracak ve konu takip edilecektir.
25- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler, talep edilmesi halinde çalışmalara katılacaktır.
26- Dozerler yangına gidiş-gelişlerde Karayollarında bıçakları sökülmeden nakledilecektir. Bu nakil sırasında Emniyet Müdürlüğünce eskort verilecek, kavşaklarda öncelikli geçişler sağlanacaktır. Emniyet Müdürlüğünce eskort temini için telefon numaraları Karayolları, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğüne bildirilecektir. Eskortlar diğer ilçe sınırına kadar dozer taşıyan araçlara refakat edeceklerdir.
D) DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER
27- 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında ormanlarda piknik yerleri dışında piknik ve konaklama yapılması yasaktır. Bu husus İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince takip edilecektir. Yangın sezonu boyunca piknik yapılacak yerlerin listesi ilgililere verilecektir.
28- Yangın tehlikesinin artması halinde Orman Bölge Müdürlüğünün göstereceği lüzum üzerine Manisa Valiliğince 01 Haziran - 31 Ekim 2020 tarihleri arasında, yangın yönünden tehlikeli alanlarla, mutlak korunması gerekli alanlara girişler, 6831 Sayılı yasanın 74.maddesi uyarınca kısıtlanacak veya yasaklanacaktır. Yasaklanan ormanlar; adı, ilçesi, sınırları ve çevresindeki mahalleler belirtilerek, Kaymakamlıklara, İl Jandarma Komutanlığına, Emniyet Müdürlüğüne, Belediye Başkanlıklarına ve Mahalle Muhtarlıklarına bildirilecektir.
29- İhtiyaç duyulan alan ve zamanlarda devriye sistemi oluşturulacaktır. Uygulama esasları ve iş bölümü Orman Bölge Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı temsilcilerinin yapacakları müşterek toplantıda kararlaştırılacaktır. Sekretarya Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülecektir.
30- Diğer kuruluşlardan yangın yerine gelen itfaiye araçları dozerler ve diğer vasıtalar ile görevliler yangın amirinin emrinde görev yapacaklardır. Görev süresi yangının söndürülmesine bağlı olarak yangın amirinin iznine tabidir.
31- Büyüyen yangınlarda yöreyi iyi bilen vatandaşlardan oluşturulacak en az 10 kişilik mihmandar bulundurulması ilgili İlçe Jandarma Komutanlığınca sağlanacaktır. Mihmandar ihtiyacı orman idaresince İlgili Jandarma komutanlığına bildirilecektir.
32- Yasak kararlarının uygulandığı zamanlarda, orman içinde faaliyet de bulunmak zorunda olanlar faaliyetlerini Orman idaresinden izin alarak yapacaklardır.
33- İnsanların yoğun olarak bulunduğu spor karşılaşmalarında, karşılaşma öncesi sporcuların ikaz içeren afiş, pankart açmaları için her türlü iş birliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Belediyeler ve Spor Kulüpleriyle sağlanacaktır.
34- Yangın sezonu boyunca orman içi ve orman kenarında bulunan yerleşim birimlerinde ve turizm tesislerinde eğlence amaçlı havai fişek v.b tehlikeli malzemelerin kullanılmaması için Kaymakamlıklar ve Belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır.
35- DSİ, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Orman İdaresi; yapılacak olan Havuz, Göletler konusunda koordinasyon içinde olacaklardır.
36- Evcil ve yaban hayvanlarının muhtemel orman yangınlarında tahliyesine yönelik olarak, yapılabilecek çalışmaların neler olduğu, Orman İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman 4. Bölge Müdürlüğü müşterek olarak yapacakları koordinasyon ile belirlenecektir.
37- İlçe Kaymakamlıkları, bu kararlar doğrultusunda, İlçe Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Nisan ayı sonuna kadar uygulamaya yönelik gerekli kararları alacaklardır.
38- Orman alanı dışında çıkan, can ve mal kaybı açısından acilen müdahale gereken durumlarda İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezinin talimatları doğrultusunda işlem yapılır. (5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 9/F, İ ve 31/E, F, G maddelerinde yer alan hükümler)
Bu Komisyon kararı 38 maddeden ibaret olup 02.04.2020 tarihinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla
Alınması Gereken Önlemler ve Bazı Orman Alanlarına
Girişlerin Yasaklanması Hakkında Karar


Karar Tarihi : 02.04.2020
Karar No : 2020/2
Manisa İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 02.04.2020 tarihli ve 1 sayılı kararının 28. maddesine dayanarak aşağıda sınırları belirtilen ormanlara girişlerin, 01.06.2020 – 31.10.2020 tarihleri arasında yasaklanması 6831 sayılı Orman Kanunun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca uygun görülmüştür.
Madde 1 - Aşağıda İlçesi, Mahallesi ve sınırları belirtilen ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır.
Madde 2 – Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmakta yasaktır.
Madde 3 – Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Bu piknik alanlarında yakılan ateşler tamamen söndürüldükten ve kullanılan alan temizlendikten sonra piknik yeri terk edilecektir
Madde 4 – Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyle/Mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.
Madde 5 – Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları; ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alarak, söndürme ve koruma ekiplerini kuracaklar ve orman aralarında koruma bandı oluşturacaklardır.
Madde 6 – Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar ( GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. – TEİAŞ ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekler, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi keseceklerdir.
Madde 7 - Belediyeler, Orman içi, Orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulundaracaklardır.
Madde 8 – Orman İdaresi, Jandarma ve Emniyet Birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse Kaymakamların emirleri ile tüm kamu personel ve olanaklarından, önleyici hizmetler ( devriye kontrol vb ) ile yangınlara karşı müdahale de yararlanılabilecektir.
Madde 9 - Yangın ihbarı ücretsiz 177 No’lu telefona olduğu gibi, yine ücretsiz 112 No’lu telefonlara da yapılabilecektir.
GİRİŞLERİN YASAKLANDIĞI ORMANLAR
1- Ormanın Adı : SABUNCUBELİ-DEDEDAĞI
İlçesi : Manisa – Merkez
Hudutları
Kuzeyi : Manisa – Akmescit Mahallesi, Uncubozköy, Keçili, Kayapınar, Emlakdere, Gürle, Evkaftepe.
Doğusu : Mutludere Mahallesi, Domuzalan tepe, Eskidamlar, Poyrazoğlu tepe, Büyükkır tepe, Küçükkır tepe.
Güneyi : Temellitepe, Fazlatepe, Adatepe, Sabuncubeli, Kayışdedetepe, Kocagediktepe, Dağüstütepe, Oluktepe, İmamlartepe.
Batısı : Sarıçiçektepe, Dibeklitepe, Yanıktepe, Sivritaştepe, 334 rakımlıtepe.
Köyler : Evkaftepe, Keçili, Kayapınar, Uncubozköy, Karakoca, Turgutalp, Emlakdere. ( Kent Ormanı hariç)
2- Ormanın Adı : KARATEPE, SARIÇAM
İlçesi : Saruhanlı
Hudutları
Kuzeyi : Alantepe, orman tarla sınırı, Manavtepe.
Doğusu : Kayapınartepe, Sivritepe, Zeytinlidağ, Çamlıtel, Yarentepe.
Güneyi : Sarıçamköyü, Gevenlikdere, İncetarla deresi.
Batısı : Gökbelköyü, Çamurluk sırtı, Dedekırantepe, Sirnikli sırtı, Çataltepe, Örentepe.
Köyler : Hatipler, Çataltepe, Gökbel, Bahadırlı, Sarıçam, Seyitoba.
3- Ormanın Adı : BEYDERE
İlçesi : Manisa – Merkez
Hudutları
Kuzeyi : Türkmen köyü, Küçüksümbüller,
Doğusu : Küçüksümbüller, Manisa köyyolu, Tarlatepe, Çakaldere, Somaklıtepe
Güneyi : Beydeğirmenderesi, Sarunasuhlarköyü.
Batısı : Göztepe’denbaşlıyarakYaylayurdutepe’yekadarolanişletmehududunuteşkileden
Köyler : Sarunasuhlar, Büyüksümbüller, Avdal, Türkmenköy, Küçüksümbüller, Yağcılar.
4- Ormanın Adı : EĞRİGÖL – SAKARKAYA
İlçesi : Saruhanlı - Turgutlu
Hudutları
Kuzeyi : Alibeyli, Bedeller, Heybeli, Büyükbelen.
Doğusu : Canbazlı ve Büyükbelen köyleri ziraat arazisi.
Güneyi : Akköy, Sarnıçtepe, Musulcalı, Koçar, Araplıtepe köyü, Zeytinköy, Yeniköy.
Batısı : Gümülceli, Koldere, Çınaroba.
Köyler : Büyükbelen, Heybeli, Gümülceli, Deynekler, Alibeyli, Çınaroba, Yakuplar, Tom, Çampınar, Derici, Mandallı,Murulcalı, Cambazlı, Sinirliizzettin.
5- Ormanın Adı : DEĞİRMEN AĞAÇLAMASI
İlçesi : Akhisar
Hudutları : Alifaklı, Selcikli, Selvili, Çobanhasan, Kadıdağı, Milinge,Gökçe, Gökçeahmet, köyleri ile Gördük çayı arasındaki Ağaçlandırma sahaları.
Köyler : Selvili, Selcikli, Çobanhasan, Kadıdağı, Milinge, Gökçeahmet.
6- Ormanın Adı : MIDIKLI GENÇLEŞTİRME SAHASI
İlçesi : Selendi
Hudutları : Mıdıklı köyü ile Şehitoğlu mahallesi arasında kalan sahalar
Köyler : Mıdıklı, Kınık.
7- Ormanın Adı : ÇANŞA - AYVAALAN
İlçesi : Selendi
Hudutları
Kuzeyi : Alaağaç – Marmaracıkyolu.
Güney : Çanşaköyü
Batısı : Durhasan ziraat arazileri
Köyler : Alaağaç, Ayvaalan, Marmaracık, Çanşa, Durhasan.
8- Ormanın Adı : ESENYAZI AĞAÇLAMASI
İlçesi : Kula
Hudutları : Esenyazı köyü çevresindeki ağaçlama alanları
Köyler : Esenyazı
9- Ormanın Adı : HIRKALI AĞAÇLAMA SAHASI
İlçesi : Demirci
Hudutları : Hırkalı köyü çevresindeki ağaçlama sahaları
Köyler : Hırkalı, Çataloluk
10- Ormanın Adı : İCİKLER
İlçesi : Demirci
Hudutları : İcikler köyü ile Deliiniş çayı arasındaki gençleştirme sahaları
Köyler : İcikler, Gümele
11- Ormanın Adı : ENCEKLER
İlçesi : Kula
Hudutları : Deliinişçayı, Çayköy, Topuzdamları ve Encikler köyleri Arasındaki gençleştirme alanları
Köyler : Topuzdamları, Encikler, Çayköy
12- Ormanın Adı : TÜRKOĞLU AĞAÇLANDIRMA SAHASI
İlçesi : Akhisar
Hudutları : Akhisar – Gördes karayolu ile Çamönü köyü arasında kalan Ağaçlandırma sahaları
Köyler : Hasköy, Çamönü, Dingiller, Sarnıç, Karabörklü, Karaveliler, Kobaşkıran, Çaldağ, Doğankaya
13- Ormanın Adı : KAYDIRAN ORMANI
İlçesi : Akhisar
Hudutları :
Kuzeyi : Kırkağaçhududu
Doğusu : Süleymanköyyolu
Güneyi : Erdelli – Büknüş – Arabacı – Bozköyyolu
Batısı : Eynas sırtları, Arabacı bozköy sırtları
14- Ormanın Adı : EVRENLİ AĞAÇLANDIRMA SAHASI
İlçesi : Alaşehir – Evrenli
Hudutları :
Kuzeyi : Bahçedere Evrenli asfaltı
Doğusu : Gökçegel deresi
Güneyi : Evrenli tepe
Batısı : Çamlık Sırtı
Köyler : Evrenli
Madde 10 - Manisa Valiliğince yukarıda alınmış olan düzenleme ve önlemlere tüm ilgililerin uymalarını, işbu karar ve önlemlerin uygulanmasına karşı çıkan, zorluk gösteren ya da uymayanlar hakkında 6831 sayılı OrmanYasasının ilgili maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Yasasının 66. Maddesi ve 5326 Sayılı Kabahatlar Yasasının 32. Maddesine göre işlem yapılacaktır. 02.04.2020
Tebliğ Olunur.
Ahmet DENİZ
Manisa Valisi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR