MANİSA İLİ DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

Manisa İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Kurul çağrısı

MANİSA İLİ DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00936105
Şehir : Manisa / Salihli
Yayınlandığı Gazeteler

MANİSA HABER 28.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GELİŞEN SALİHLİ 28.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Birlik Üyeleri.
Toplantı Tarihi
:
03.03.2019 11:00

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik (8) (11). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GENEL KURUL İLANI


Manisa İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 03.03.2019 tarihinde saat:11’de Merkez Efendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:127 Yunusemre/Manisa adresinde; Sanayi ve Ticaret Odası Kongre Salonunda yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığında 2. Toplantı 17 /03 / 2019 tarihinde aynı saatte ve yerde yapılacaktır. Genel kurulumuza katılmanızı saygılarımızla rica ederiz.

İhsan İLHAN Baddal AKGÜL
Başkan Yardımcısı Birlik Başkanı

GÜNDEM:
1.Açılış ve yoklama,
2.Divan heyetinin seçimi,
3.Atatürk ve Vatan Şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
4.Gündemin okunması,
5.Genel kurul toplantı tutanağının, genel kurula katılan Birlik üyeleri adına divan tarafından imzalanması için genel kurula yetki verilmesi hususunun oylanması,
6.Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
7.2017-2018 yıllarına ait Bilançonun okunması ve müzakeresi,
8.Denetim Kurulunun Raporunun okunması ve müzakeresi,
9.Yönetim Kurulunun 2017-2018 yıllarına ilişkin Faaliyetlerinin, Bilançoların, Gelir Tablolarının ayrı ayrı ibrasının oylanması,
10.Denetim Kurulunun 2017-2018 yıllarına ilişkin Raporlarının ayrı ayrı kabulünün oylanması,
11. 2019-2020 yıllarına ilişkin tahmini bütçenin okunması müzakeresi ve oylanması,
12.Birlik Yönetim Kuruluna Birliğimiz Faaliyetleri ve görevleri kapsamında resmi kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar ve tüzel kişiliklere, derneklere veya gerektiğinde tek şahıs kişileri birlik bütçesi kapsamında acil yardım, yardım bağış veya kalıcı yatırım vb. şekilde harcama yetkisi verilmesi,
13.Birliğe gelir temini amacı ile üyeliğe giriş aidatı, üye yıllık aidatlarının ve soy kütük, ön soy kütük hizmet bedelinin belirlenmesi ve ödeme ve şekillerini tayin ve tespit hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karar bağlanması,
14.Devletçe yapılacak hibe projeleri-katkı payları destekleme işlemleri bu kapsamda yapılacak her türlü gayrimenkul alımları, alınacak gayrimenkulün asgari ve azami tutarlarının belirlenmesi, kiralama için karar alınması ve yönetim kurularına yetki verilmesi,
15.Birliğin uygulayacağı projeler veya iyileştirmeler hususunda üye katkı paylarının belirlenmesi ve proje uygulaması, uygulanan projenin çalıştırılması ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
16.Merkez birliğince uygulanacak olan yatırım projelerine katılım hususunun görüşülerek katılım miktarının belirlenmesi hususunun yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
17.Grektiği hallerde, yurt içi yurt dışı Bankalardan, Avrupa Birliği, Dünya Bankası gibi yurt dışı kaynaklı kuruluşlardan, kalkınma ajanslar, IPARD Programı hibeleri, fonlardan, kredi, hibe yardım almak, kırsal kalkınma hibeleri özel ve kamu bankalarından her türlü tarım, hayvancılık vs. kredilerden faydalanmak, ihtiyaç duyulması halinde bankalardan her türlü kredi, teminat mektubu, akreditif açılma leasing, gayrimenkul, her türlü taşınır/taşınmaz mallar, araç, taşıt, nakit para karşılığı ipotek alma verme, ek hesap, vadeli-vadesiz hesap, çek karnesi, pos hesabı açılması, ayrıca sivil toplum kuruluşları ve tüzel kişilerle proje ortaklığı yapılması ve bu hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
18.Birlik adına gayrimenkul, Demirbaş, hizmet aracı, taşıt alım-satımı, kiralama veya işletilmesi ve bu hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, inşaat yaptırılacaksa yapım usullerinin belirlenmesi, alınacak gayrimenkulün azmi ve asgari fiyatının belirlenmesi,
19.Birliğin bütçe fasıllarına zorunlu ilavelerin ve fasılların arasında gereken aktarımların yapılabilmesi hususunun yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
20.Doğmuş ve doğacak olan gecikme faizlerinin, alınacak olan kredi faizlerinin birlik tarafından ödenmesi konusunun ödenmesi konusunda oylanmasına,
21.Birlik üyelerinin faaliyet konuları içinde olan, ırk ıslahı, ürün kalitesinin artırılması, koruyucu hekimlik konularında uygulamalı çalışmalar yapılması ve gerekli ürün ve ekipmanların birlik bünyesinden kullanılması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
22.Ana sözleşmede belirlenen sınırlar içerisinde yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı, ücreti ve yollukların belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
23.Birliğimize üyelik başvurusunda bulunan yetiştiricilerin başvurularının değerlendirilerek karara bağlanması,
24.Ana sözleşmemizde belirtilen hükümlere aykırı hareket eden ve yönetim kurulumuzca üyelikten çıkartılan veya kendi isteği ile üyelikten ayrılan yetiştiricilerin durumlarının görüşülerek karara bağlanması,
25.Birlik üyesi olduğu halde son iki yıldır güncelleme yaptırmayan hayvan varlığı bulunmayan üyelerin durumlarının görüşülüp karara bağlanması,
26.Birlik Ana sözleşmesinde belirtilen sınırlar içinde hayvanlar ve hayvancılık işlemleri için her türlü sigorta hizmetlerini yapmak veya yaptırmak için sigorta acenteliği alınması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
27.Yönetim kurulunun 7 asil,7 yedek üyesinin 4 yıllığına seçim yapılması,
28.Denetim kurulunun 3 asil,3 yedek üyesinin 4 yıllığına seçim yapılması,
29.Merkez Birliği temsilcileri için seçim yapılması,
30.Dilek ve Temenniler.
31.Kapanış.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR