KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Körfez kent merkezi revizyon uygulama imar planı değişikliği

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Bölge halkı ve kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

138 NOLU DÜZENLEME SAHASINA DAİR İLAN

Körfez Belediyesi sınırları içerisinde, Körfez Belediye Meclisinin 01.07.2011 tarih ve 68 sayılı kararı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin, 15.12.2011 Tarih, 702 Sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Körfez Kent Merkezi Revizyon Uygulama İmar Planında, Körfez Belediyesi Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 51 Sayılı Kararı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.07.2018 tarih ve 407 Sayılı Meclis Kararı ile imar planı değişiklikleri yapılmıştır.

Kesinleşen alan içinde kalan, Güney Mahallesi ve Barbaros Mahallesi, 2535 Ada 1 parsel, 2536 Ada 1, 2, 3 parseller, 2537 Ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 2538 Ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 2539 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 2540 Ada 1, 2, 3 parseller, 2541 Ada 1, 2 parseller, 2542 Ada 1, 2 parseller, 2543 Ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 2544 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 2545 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 2546 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 2547 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 2548 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 2549 Ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 parseller, 2550 Ada 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parseller, 2551 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 2552 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 2553 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 2554 Ada 1, 2, 3 parseller, 2555 Ada 1, 2, 3 parseller, 2556 Ada 1, 2, 3 parseller, 2557 Ada 1, 2, 3, 4 parseller, 2558 Ada 1, 2 parseller, 2561 Ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 2562 Ada 1, 2, 3, 4 parseller, 2563 Ada 1, 2, 3, 4 parseller, 2564 Ada 1, 2, 3 parseller, 2565 Ada 1, 2, 3, 4 parseller, 2566 Ada 1, 2, 3 parseller, 2567 Ada 1 parsel, 2568 Ada 1, 2, 3, 4 parsel, 972 Ada 33, 34, 35, 36, 37 Parselleri kapsayan bölgede, Belediye Encümenimizin 03/10/2018 Tarih ve 709 Sayılı Kararı ile 138 Nolu Düzenleme Sahası olarak tasdik edilmiş olup, 31.10.2018 Tarih, 780 Sayılı Encümen Kararı ile de parselasyon haritası onaylanan saha, askı öncesi 3194 Sayılı İmar kanununun 18. maddesi ile ilgili yasa ve yönetmelikler ve ilgili imar planı notları çerçevesinde incelenmiş olup, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümeni tarafından 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi b fıkrası gereğince 12.12.2018 tarih, 4693 Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Arsa ve arazi düzenlemesi yapılan 138 Numaralı Düzenleme Sahasının tanzim edilen parselasyon haritasının 1 ay (30 gün ) süre ile belediyemiz ilan tahtasında 3194 sayılı yasanın 19. maddesine göre askıya çıkarılmıştır.

İLAN OLUNUR

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR