KOCAELİ SERBEST BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

Kocaeli Serbest Bölgesi Kurucu ve İşletmesi A.Ş Toplantı Daveti

KOCAELİ SERBEST BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kocaeli Serbest Bölgesi Kurucu ve İşletmesi A.Ş Üyeleri
Toplantı Tarihi
:
10.03.2020 10:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOCAELİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil No:13460


Ticaret Unvanı : KOSBAŞ KOCAELİ SERBEST BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİSİ ANONİM ŞİRKETİ


Ticari Adresi: Kocaeli Serbest Bölgesi Sepetlipınar Sb Mah. 107. Cad. No:10 Başiskele/KOCAELİ

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 09.01.2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 10/03/2020 tarihinde, saat: 10.00’da, Kocaeli Serbest Bölgesi Sepetlipınar Sb Mah. 107. Cad. No:10 Başiskele/KOCAELİ adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.GÜNDEM:

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi :

  1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığı seçimi,

  2. Genel Kurul evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

  4. Bilanço ile Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.

  5. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.

  6. Kar dağıtımının görüşmesi ve karara bağlanması.

  7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti.

  8. Teklif, Dilek ve Temenniler

  9. Kapanış


Vekaletname Örneği
Pay sahibi olduğum/olduğumuz KOSBAŞ KOCAELİ SERBEST BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİSİ ANONİM ŞİRKETİ’nin 10/03/2020 tarihinde saat:10:00’da Kocaeli Serbest Bölgesi Sepetlipınar Sb Mah. 107. Cad. No:10 Başiskele/KOCAELİ adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR