TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırma sürecine çağrı ve uzlaşma daveti

TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00968133
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 22.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEİAŞ
Tebligat Konusu
:
Adıyaman Merkez Akpınar Köyü 1065,1655,1650,1621,,35,34,100 nolu parseller
Tebligat Muhatabı
:
Zeliha Kaya, Zeliha Şahin, Hayriye Gürsay, Mustafa Tak (Tok), Ömer Kılıççeken, Mahmut Yalçın

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
( KAMULAŞTIRMA İLANI )


Elazığ TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan 154 kV Atatürk-380 kV Atatürk-Adıyaman (Yenileme) E.İ.Hattı geçişi nedeniyle tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesi gereğince mahallinde pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak sonuç alınamadığından ikinci kez pazarlık işlemi yapılması gerekli görülmüştür. Buna göre;

1.TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 23/02/2015 tarih ve 7-77 sayılı kamu yararı kararı gereğince belirtilen taşınmazlardan bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,

2. Kamu Yararı Kararının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 05/03/2015 tarih, 51 sayılı OLUR’u ile onaylandığı,

3. Anlaşma sağlanan taşınmazlara ait kamulaştırma bedelinin tamamın hak sahibi adına tapu tescil işlemi akabinde ödeneceği,

4. İdarece adınıza kayıtlı taşınmazın kamulaştırmasına bir itirazınız var ise ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde idareye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

6. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektik İletim A.Ş. ( TEİAŞ ) Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği ,

7. Pazarlık adresinin TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü , Malatya Yolu 5. Km. ELAZIĞ olduğu;

8. Tebligat yerine geçmek üzere yapılan iş bu ilandan itibaren onbeş ( 15 ) gün içinde hak sahibi veya kanuni vekili tarafından yukarıda belirtilen gün ve saatte hazır bulunulduğu takdirde kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenebileceği, aksi takdirde konunun 2942 (D.4650) sayılı yasanın 10. maddesine göre ilgili mahkeme tarafından karara bağlanacağı;

Hususundaki keyfiyet 2942 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.


Not: TAŞINMAZ BİLGİLERİ TABLODADIR

SIRA NO İLİ İLÇESİ KÖYÜ PARSEL MALİĞİN ADI SOYADI BABA ADI
1 ADIYAMAN MERKEZ AKPINAR 1065 ZELİHA KAYA MAHMUT
2 ADIYAMAN MERKEZ AKPINAR 1655 ZELİHA ŞAHİN ŞEYH OSMAN
3 ADIYAMAN MERKEZ AKPINAR 1650 HAYRİYE GÜRSAY MUSTAFA
4 ADIYAMAN MERKEZ AKPINAR 1650-1621 MUSTAFA TAK (TOK) OSMAN
5 ADIYAMAN MERKEZ AKPINAR 1621 ZELİHA MUSTAFA
6 ADIYAMAN MERKEZ AKPINAR 1621 ÖMER KILIÇÇEKEN CUMA
7 ADIYAMAN MERKEZ AKPINAR 35-34-110 MAHMUT YALÇIN HÜSEYİN
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR