TEDAŞ MENDERES BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırma sürecinde uzlaşmaya davet ilanı

TEDAŞ MENDERES BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01158774
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 08.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Tapu Malikleri

Maliye Bakanlığı Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(TEDAŞ Menderes Bölge Müdürlüğü)


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/07/2008 tarihli ve 1678-1 sayılı kararı ile; ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye, Aydın, Denizli ve Muğla İllerinde kurulacak olan elektrik dağıtım sistemlerinde 16/08/2008 tarihinden itibaren 30 yıl süre ile dağıtım faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ED/1678-1/1215 sayılı dağıtım lisansı verilmiştir.

Söz konusu dağıtım lisansı kapsamında; Aydın ili sınırları içerisinde tesis edilen Akçaova- Bekarlar-Seferler Enerji Nakil Hattı ile Akçaova-Seferler-Yayla Enerji Nakil Hattı güzergahında kalan taşınmazlara gerekli olan kamulaştırma işlemleri için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında 6446 sayılı kanunun 19’uncu maddesine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca 20.01.2017 tarih, 6888-33 sayılı ve 20.01.2017 tarih, 6888-33 sayılı Kamu Yararı Kararları ile TEDAŞ Yönetim Kurulunca 13.04.2017 tarih, 7-208 sayılı ve13.04.2017 tarih, 7-208 sayılı Kamulaştırma Kararları alınmıştır.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer alanların maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8’inci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen ulaşılamamıştır. Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8‘inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş gün içinde, Müdürlüğümüzün “TEDAŞ Menderes Bölge Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 17/A Merkezefendi/DENİZLİ ” adresine başvurulması halinde, TEDAŞ Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10’uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılacaktır. Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilan olunur.


"AKÇAOVA-BEKARLAR-SEFERLER ENERJİ NAKİL HATTI NEDENİYLE TAŞINMAZLARI KAMULAŞTIRILMASI GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİKLER LİSTESİ " EKTE YER ALMAKTADIR

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.
İlan ile İlgili Ekler

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR