İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kamulaştırma kararının ilanen tebliği

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00959541
Şehir : Kastamonu / İnebolu
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ İNEBOLU 08.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNEBOLU POSTASI 08.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
İnebolu ilçesi, Avara Mahallesi, tapunun 130 ada 33-34-35 nolu parsel
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

İnebolu Belediyesi Encümeninin 18.02.2019 tarih ve 31 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı ima planı içinde "konut alanı" olarak ayrılan İnebolu ilçesi, Avara mahallesi, 130 ada 33-34-35 nolu parsellerin içinden yol geçen kısımlarının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesi ve 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince "yol" olarak kullanılmak üzere kamulaştırılmasına karar verilerek bu hususta kamu yararı kararı alınmıştır.

Söz konusu taşınmazlar toplam (33 parsel) 2.467,00 m2 olup, Mehmet kızı Hasibe -(34 Parsel) toplam m2 4.549,00 olup 10/480 payı Ömer kızı Emine KAYABALI, 10/480 payı Ömer kızı Nesrin KÜÇÜK , 10/480 payı Ömer kızı Nevin BALKIR, 15/480 payı Halil oğlu Mehmet KAYAOĞLU, Mehmet Oğlu Halik KÜÇÜK- (35 Parsel ) Toplam 2.469,00 m2 olup Ömer kızı Emine KAYABALI, Ömer kızı Nesrin KÜÇÜK , Ömer kızı Nevin BALKIR, Halil oğlu Mehmet KAYAOĞLU, Mehmet Oğlu Halik KÜÇÜK-adına kayıtlı hissedarlardır.

Adı geçen hissedarların adreslerinin bulunamaması ve adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adreslerinin tespit edilememesi üzerine tebligata elverişli herhangi bir adresin tespit edilememesinden dolayı adreslerinin meçhul kalması nedeniyle tebligat kanunu hükümleri dâhilinde kamulaştırma kararının gazete ile ilanen tebliği gerekmektedir.
Buna göre İnebolu ilçesi, Avara Mahallesi, tapunun 130 ada 33-34-35 nolu parsel İnebolu Belediye Başkanlığınca takdir edilen bedeli mukabilinde peşin olarak ve pazarlık yolu ile kamulaştırılacağından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesinin 5 inci fıkrası gereği yukarıda adı geçen hissedarların 15 gün içinde uzlaşma görüşmesi yapılmak üzere İnebolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Aksi takdirde aynı yasanın 10 uncu maddesi uyarınca taşınmaz malın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat ile adı geçen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve söz konusu bedelin ödenmesi karşılığında idare adına tesciline karar verilmesinin talep edileceği hususları;
İlanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR