İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ)

İSKİ 2019 yılı su satış tarifeleri ve hizmet tarifeleri

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3011 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
15.05.2019 TARİH 5 SAYILI
İSKİ GENEL KURUL KARARIYLA KABUL EDİLEN
İSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI SU SATIŞ TARİFELERİ
-İLAN METNİDİR-


TÜÎK verilerine göre İstanbul’da hane halkı büyüklüğü 3,4 kişi olduğu, İstanbul’da kişi başı aylık ortalama su tüketimi miktarının 2,5 m3 olduğu dikkate alınarak;

1- Hanede tüketilen her 2,5 m3 suyun 0,5 m3’ü “İnsani Su Hakkı” kapsamında ücretsiz verilmesi, “İnsani Su Hakkı” konut abonelerinin aylık tüketiminin 30 m3’lük kısmına kadar uygulanması,
2- Konutlarda uygulanan üç kademeli (0-10, 11-20, 21 m3/ay ve üzeri) tarifeden, vatandaş lehine düzenleme yapılarak, iki kademeli (0-15, 16 m3/ay ve üzeri) tarifeye geçilmesi, Bu kapsamda; Konut aboneleri içerisinde 1. kademeden faturalandırılan abone oranı %69,5 iken yeni kademelendirme ile % 90 olacak şekilde faydalanma oranının genişletilmesi, (Örneğin; mevcut durumda 4 kişilik ailenin kullanımı 1. kademeden faturalandınlırken bu düzenlemeyle 7 kişilik ailenin kullanımı 1. kademede kalacaktır.)
3- Konutlarda % 46’ya varan, İşyerleri tarifesinde ise % 10 indirim sağlanması,
4- Su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifeleri birim fiyatlarında TÜFE oranında aylık güncelleme yapılmaması,
5- İşyeri dahil tüm abone gruplarında indirim sağlayan aşağıdaki tarife esaslarına geçilmesi,

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI SU SATIŞ TARİFELERİ
TARİFE ADI SU SATIŞ FİYATI (TL/m3)
Konut 1. Kademe
(0-15 (15 dâhil) m3/ay a kadar kullanım)
4,00
Konut 2. Kademe
(16 m3/ay dan fazla kullanım)
6,00
Köy Konut 1,00
Ortak Sayaç Konut - Konut İnşaatı Şantiyesi 6,00
İşyeri 10,74
Köy İşyeri 2,68
Ortak Sayaç İşyeri - İşyeri İnşaatı Şantiyesi 11,15
Özel Grup 4,00
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI BEDELİ TARİFELERİ
TARİFE ADI KULLANILMIŞ
SULARIN
UZAKLAŞTIRILMASI
FİYATI
(TL/m3)
Konut 1. Kademe
(0-15 (15 dâhil) m3/ay a kadar kullanım)
1,33
Konut 2. Kademe
(16 m3/ay dan fazla kullanım)
2,00
Köy Konut 0,33
Ortak Sayaç Konut - Konut İnşaatı Şantiyesi 2,00
İşyeri 3,58
Köy İşyeri 0,89
Ortak Sayaç İşyeri — İşyeri İnşaatı Şantiyesi 3,71
Özel Grup 1,33

* Bu tablodaki kullanılmış suların uzaklaştırma bedeli; İSKİ şebeke suyu dışındaki kaynaklardan temin ederek kullanılan suyu İSKİ kanalizasyon sistemine deşarj edenlerden alınacak bedeldir.


SU SATIŞ VE KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI TARİFELERİ
UYGULAMA ESASLARI

  1. Su satışı ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması tarife değişiklikleri onay tarihinden itibaren tahakkuk edecek faturalarda uygulanacaktır.

  2. Su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifeleri birim fiyatlarında TÜFE oranında aylık güncelleme yapılmayacaktır.

  3. İstanbul’da kişi başı aylık ortalama su tüketimi 2,5 m3’tür. Hanelerde her ay tüketilen her 2,5 m3 suyun 0,5 m3‘lük kısmı “İnsani Su Hakkı” olarak minha edilip faturalandırılmaz.

  4. “İnsani Su Hakkı” konut abonelerinin aylık tüketiminin 30 m3’lük kısmına kadar uygulanır.

  5. Bu tablodaki su satışı ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması fiyatlarına KDV dâhil değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR