İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve parselasyon değişikliği duyurusu

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00798784
Şehir : Kocaeli / İzmit
Semt-Mahalle : ARIZLI MAH. / İZMİT
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 09.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KOCAELİ 24.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Arızlı Serdar Mahallesi sınırları dahilinde bulunan parsellerin revizyon imar planına bağlı olarak 2981 sayılı kanunun ek-1 maddesi de kullanılmak sureti ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre arsa ve arazi düzenlemesi
Tebligat Muhatabı
:
hak sahipleri

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediyemiz Arızlı Serdar Mahallesi sınırları dahilinde G23b23c1b,1c,2a,2d 1/1000 uygulama imar paftalarını kapsayan Arızlı Mahallesi 1809, 1824, 1825, 2293, 2374, 2415, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 327/2, 327/3, 327/10, 328/1, 328/2, 328/3, 329/1, 330/1, 330/2, 331/1 nolu parselleri kapsayan Arızlı Radar caddesi güneyi küme evler mevkiini kapsayan bölgede Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/03/2014 tarih 199 sayılı meclis kararı ile onaylanan revizyon imar planına bağlı olarak 2981 sayılı kanunun ek-1 maddesi de kullanılmak sureti ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre arsa ve arazi düzenlemesi yapılmış olup; Parselasyon Planı, İlan ve Dağıtım Cetvelleri Belediyemiz Encümenin 02.05.2018 tarih 379 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
09.05.2018 tarihinden itibaren Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde 30 gün müddetle askıya çıkartılmak suretiyle ilan edilecektir.
Bölgede bulunan gayrimenkul hak sahiplerine ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR