YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ LAN

Adana İli, Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 9747 ada 16 ve 17 nolu parseller,11649 ada 3 nolu parsel ile 11650 ada 11 nolu parseller üzerinde 3194 sayılı imar kanununun 18. ve 19. maddeleri, 3290 sayılı kanununun Ek:1 maddesine göre yapılan imar uygulamasına ait dağıtım cetvellerinin, mal sahibi araştırma ve özet cetvellerinin, tescil sayfalarının, parselasyon planlarının kabul edilmesi, askıya çıkarılması, gazete ve askı ilanının verilmesi ve tescilinin yapılması hususunda Belediye Encümenimizce 24/06/2020 tarih ve 142 sayılı kararı ile kabul edilerek 1 ( Bir ) ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Bir aylık yasal askı süresi sonunda kesinleşecektir.
İlgililere tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR