SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SARIÇAM İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

SARIÇAM /ADANA

İlçemiz, Kılıçlı Mahallesi, 272, 278, 279, 569, 570, 572, 573, 574, 576, 1060, 1549, 1982, 1989, 2019 ve 2020 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde 3194 sayılı imar kanunun 18. ve 19. maddeleri ile 2981/3290 sayılı kanunun ek:1 maddesi ile 22 Şubat 2020 tarih ve 31047 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinin (d) bendine göre yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına istinaden hazırlanan imar uygulaması işine ait uygulama sınırının tasdiki, dağıtım cetvellerinin, mal sahibi araştırma ve özet cetvellerinin, tescil sayfalarının, parselasyon planlarının kabul edilmesi, askıya çıkartılması, ihdas beyannamelerinin onaylanması, ayırma çaplarının onaylanması gazete, internet ve askı ilanının verilmesi ve tescilinin yapılması hususunda Belediye Encümenimizin 10.06.2020 tarih ve 24/181 sayılı kararı ile kabul edilerek Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün ilan panosunda ve Belediyemizin internet sitesinde 19.06.2020 tarihinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır. Bir aylık askı süresi sonunda kesinleşecektir.

İlgililere tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR