ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İlimiz Yüreğir İlçesi Karşıyaka Mahallesinde tapuya kain 1206 ada 154, 157, 159 ve 206 parsel numaralı taşınmazlar; 9648 ada 1 ve 46 parsel numaralı taşınmazlar; 9649 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 ve 16 parsel numaralı taşınmazlar; 9651 ada 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Ve 19. Maddeleri gereğince arsa ve arazi düzenlemesi işlemine ait tahdit sınırının, parselasyon planlarının ve dağıtım cetvellerinin onaylanmasına, ihdas beyannamelerinin ve ayırma çaplarının düzenlenmesine, mal sahipleri araştırma ve özet cetvelleri ile tescil sayfalarının kabul edilmesi, askıya çıkarılması, gazete ve askı ilanının verilmesi ve tescilinin yapılması hususunda Belediye Encümenimizce 13/05/2020 tarih 2640 sayılı kararı ile kabul edilerek İmar Daire başkanlığının ilan panosunda 21/05/2020 tarihinden itibaren 1 ay (Bir ay) süre ile askıya çıkarılmıştır. Bir aylık yasal askı süresi sonunda kesinleşecektir.
İlgililere tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR