SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SARIÇAM İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SARIÇAM /ADANAİlçemiz, Çarkıpare Mahallesi, 197 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddelerine göre yapılan 1/1000 ölçekli imar planına istinaden hazırlanan imar uygulaması işine ait uygulama sınırının tasdiki, dağıtım cetvellerinin, mal sahibi araştırma ve özet cetvellerinin, tescil sayfalarının, parselasyon planlarının kabul edilmesi, askıya çıkartılması, ihdas beyannamelerinin onaylanması, ayırma çaplarının onaylanması gazete ve askı ilanının verilmesi ve tescilinin yapılması hususunda Belediye Encümenimizin 12/02/2020 tarih ve 7/63 sayılı kararı ile kabul edilerek Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün ilan panosunda 27/02/2020 tarihinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır. Bir aylık askı süresi sonunda kesinleşecektir.
İlgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen duyurulur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR