İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Bölge halkı ve kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Mehmetalipaşa Mahallesi sınırları dâhilinde G23b25d1c ve G23b25d1d nolu 1/1000 uygulama imar paftasını kapsayan 1.5 hektarlık alanda yer alan Mehmetalipaşa Mahallesi 542 ada 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 191, 192, 2554 ada 1, 2, 3, 4, 5, 2555 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 2556 ada 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nolu parselleri kapsayan alanda yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 13.03.2014 tarih 199 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına bağlı olarak 2981 sayılı kanunun ek-1 maddesi de kullanılmak sureti ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine ve 10.07.2019 tarih 30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair 7181 sayılı kanuna göre arsa ve arazi düzenlemesi yapılmış olup; Parselasyon Planı, İlan ve Dağıtım Cetvelleri Belediyemiz Encümenin 12.02.2020 tarih 110 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

19.02.2020 tarihinden itibaren Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde 30 gün müddetle askıya çıkartılmak suretiyle ilan edilecektir.

Bölgede bulunan gayrimenkul hak sahiplerine ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR