GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Bölge halkı ve kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

19-Şehitkamil İlçesi İncilipınar Mahallesi N38c-18c, N38c-18c-1d imar paftalarında nazım ve uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 tarih ve 19 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
20-Şahinbey İlçesi, Kanalıcı Mahallesi, N38c-18c nazım ve N38c-18c-2d uygulama imar paftalarında ada 726, parsel 46'da kayıtlı tescilli taşınmaz kültür varlığı ve çevresi koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 tarih ve 20 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
21-Şahinbey İlçesi, Akbulut Mahallesi N38-C3 ve N38C-24d imar paftalarında Nazım İmar Planı Değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 tarih ve 21 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
22-Büyükşehir Belediyesi Geneyik I. ve II. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alan Sınırları içerisinde sosyal donatı alanları ve plan notu nazım ve uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 tarih ve 22 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
23-Şehitkamil İlçesi, Umut Mahallesi N38-C3, N38c-19a nazım ve N38c-19a-3a, 3d uygulama imar paftalarında Trafo Merkezi nazım ve uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
24-Şahinbey ve Şehitkamil İlçeleri, Muhtelif Mahallelerde GAR-GAÜN-KIZILHİSAR hafif raylı sistem (metro hattı) koruma amaçlı nazım ve uygulama imar plan değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 tarih ve 24 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
25-Şahinbey ve Şehitkamil İlçeleri, Muhtelif Mahallelerde GAR-DÜZTEPE-HASTANE hafif raylı sistem (metro hattı) koruma amaçlı nazım ve uygulama imar plan değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 tarih ve 25 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
26-Şehitkamil İlçesi Taşlıca Mahallesi N38c-20b imar paftasında 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 tarih ve 26 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
27-İlimiz muhtelif İlçe ve Mahallelerinde Akaryakıt +LPG satış ve servis istasyonu nazım imar planı ve nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 tarih ve 27 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
28-Nurdağı İlçesi Bademli ve Başpınar-2 Mahallelerinde N37 Çevre Düzeni Planı paftası, N37-C1, N37c-06a nazım imar paftalarında çevre düzeni planı ve nazım imar planı revizyonu, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 tarih ve 28 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
29-İlimiz muhtelif İlçe ve Mahallelerinde N38, N39, N38-C3, N39-D4, N38c-19b, 20a, 20b, 20c, 20d, 25a, 25b, 24a, 24b, N39d-16d, 16c, 21b paftalarında çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
30-Oğuzeli İlçesi, Kurtuluş ve Subaşı Mahalleleri, O39a-01c ve 01d paftalarında nazım imar plan değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 tarih ve 30 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
32-Şehitkamil İlçesi Çakmak Mahallesi N38c-18c nazım ve N38c-18c-2a, 2b uygulama imar paftalarında ağaçlandırılacak alan ve imar yolu nazım ve uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 tarih ve 32 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
33-Şehitkamil İlçesi Göktürk Mahallesi N38c-13a, 13b imar paftalarında Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı, Açık Otopark ve imar yolu nazım ve uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 tarih ve 33 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
34-Yavuzeli İlçesi Kasaba Mahallesi N39-B4, N39b-22b, 22c nazım ve N39b-22b-3d, 4c, N39b-22c-1b uygulama imar paftalarında koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 tarih ve 34 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
35-Şahinbey İlçesi Akkent ve Bülbülzade Mahalleleri N38c-23d, N38c-22b imar paftalarında Anaokulu ve Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı nazım ve uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
36-Şehitkamil İlçesi Sam, Büyükpınar ve Dülük Mahallelerinde N38-C1,C4 ve D2 ve N38c-06c, 06d, 07d, 07c, 08d, 12a, 12b, 13a, 11a ve 11b nazım imar paftalarında İlave + Revizyon Nazım İmar Planına yapılan itirazların kısmen kabulü, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
40-Şahinbey İlçesi Akkent Mahallesi sınırları içerisinde eğitim alanı ve park alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
42-Şahinbey İlçesi, Serince, Burçkarakuyu ve Geneyik Mahalleleri, O38-B1, O38b-06a, 06b, O38b-01c, 01d nazım imar paftalarında Seyrek Yoğunluklu Konut, Sosyal Donatı Alanları, Açık ve Yeşil Alanlar İlave Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 tarih ve 42 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
43-Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı sınırı içerisinde N38c-22a nazım ve N38c-22a-1b, 2a uygulama imar paftalarında konut alanı nazım ve uygulama imar planı revizyonu, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
Uygun görülen söz konusu çevre düzeni planı, nazım ve uygulama imar planları, Büyükşehir Belediye binası girişinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 06.02.2020 tarihinde askıya çıkarılıp, 06.03.2020 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.27.01.2020

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR