SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T. C.
SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

GÜ-NEP Dayanıklı Tük. Mal. Paz. San. ve Tic. A.Ş. nin dilekçesi ile Adana ili, Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesi 9546 ada 6, 7 ve 8 nolu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar kanunun 18. ve 19. Maddelerine göre arazi ve arsa düzenlemesi Seyhan İlçe Belediyesi Encümeninin 15.01.2020 tarih ve 62 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Adana ili Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi 9546 ada 6, 7 ve 8 no’lu parseller 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “E=2.40 Taks=0.30 Konut Taks=0.60 Ticaret Yençok=Serbest yapı nizamı” olarak görülmektedir.
Bu nedenle Adana ili, Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesi 9546 ada 6, 7 ve 8 numaralı parselleri kapsayan alan 3194 sayılı imar kanunun 18. ve 19. Maddelerine göre kısmi arazi ve arsa düzenlemesi yapılması, tahdit sınırının, parselasyon planlarının ve dağıtım cetvellerinin onanması, on beş (15) gün ara ile yerel gazetelerin ikisinde birer (1) defaya mahsus olmak üzere; Seyhan İlçe Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ve internet sitesinde bir ay (30 gün) süre ile ilan edilecektir. İlan süresi sonunda kesinleşecektir.
İlgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR