ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN


Adana ili, Çukurova ilçesi, Kurttepe (Belediyeevleri) Mahallesi, 8289 ada 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 nolu parseller ile 8297 ada 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ve 69 nolu parselleri kapsayan alanda Seyhan Belediye Encümeninin 03/12/1998 tarih ve 6071 sayılı kararı ve Seyhan Belediye Encümeninin 06/12/2001 tarih ve 6008 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 18. ve 19. maddeleri ile 2981/3290 sayılı kanunun Ek:1 maddesi gereği Kısmi Arsa ve Arazi Düzenlemesi yapılmış olup, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2.İdari Dava Dairesinin E: 2018/172 ve K:2019/68 ile düzenleme iptali bulunmaktadır. Söz konusu alanda mahkeme kararı uyarınca Çukurova İlçe Belediyesi Encümeninin 11/12/2019 tarih ve 1283 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 18. ve 19. maddeleri ile 2981/3290 sayılı kanunun Ek:1 maddesi gereği Kısmi Arsa ve Arazi Düzenlemesi yapılmış olup, parselasyon planları İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz İlan Panosunda 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Askı süresi sonunda parselasyon planları kesinleşecektir.
İlgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen duyurulur.Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR