AKSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

AKSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01105204
Şehir : Antalya / Aksu
Semt-Mahalle : CİHADİYE MAH. / AKSU
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSES 23.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Antalya İli Aksu İlçesi Cihadiye Mahallesi 583 ada 1 parsel ve 584 ada 1 parselin bulunduğu alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Tebligat Muhatabı
:
KAMUOYU

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA AKSU BELEDİYESİ

ASKI İLAN TUTANAĞI


Antalya İli Aksu İlçesi Cihadiye Mahallesi 583 ada 1 parsel ve 584 ada 1 parselin bulunduğu alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında O25-B-07-A-4-A,B paftasına girmekte olup, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile yoldan ihdasen Aksu Belediyesi adına oluşan ihdas (A) alanı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına, Mülk sahiplerinin vermiş olduğu Antalya 19. Noterde 27.08.2019 tarih ve 13005 nolu vekalete, Harita ve Planların Yapımı ve Mesleki Kontrollük Hizmetleri için Proje Müellifi ile İş Verenler arasında 18.09.2019 tarih ve Tıp1-494157 seri nolu sözleşme,
Mülk sahiplerinin bir kısmının Av. Orhan EVREN’ in vermiş olduğu Antalya 3.Noterde 08.10.2004 tarih ve 21820 nolu vekâlete ve Antalya 3.Noterde 29.12.2006 tarih ve 3620 nolu vekâlete dayalı olarak, Av. Orhan EVREN’ in parselasyon yapmak için Harita Mühendisi Ramazan ECİŞ’ in yetkilendirildiğine dair 11.10.2019 tarihli Belediyemize verdiği dilekçe,
Mülk sahipleri tarafından verilen vekaletlere, oda sözleşmesine ve 11.10.2019 tarihli dilekçeye istinaden, Harita Mühendisi Ramazan ECİŞ tarafından 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre hazırlanan uygulama dosyasının incelenmesi sonucunda,
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile tescil edilebilecek hale gelmiş, yoldan ihdasen Aksu Belediyesi adına oluşan ihdas(A) alanı, uygulamaya tabii tutularak, yol ve yeşil alan olarak kamu lehine bedelsiz olarak terk edilmiştir (D.O.P.’ a verilmiştir). Düzenleme Ortaklık Payı (D.O.P.) hesaplanmış, buna göre Düzenleme Ortaklık Payı 0,000000 olarak hesaplanmıştır.
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına dayalı olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre hazırlanan uygulama dosyası ve eki parselasyon planları Belediyemiz Encümeninde 16.10.2019 tarih ve 146 sayılı kararla, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 12.12.2019 tarih ve 1714 sayılı kararla uygun bulunmuştur.
1/1000 ölçekli parselasyon planı (uygulama dosyası) Belediyemiz ilan tahtasında 19.12.2019 tarih ila 19.01.2020 tarihleri arasında 1 AY süre ile askıya çıkarılmıştır, ilanen duyurulur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR