ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01055165
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA EKSPRES 23.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Antalya ilçelerindeki muhtelif mahallelerindeki ilgili taşınmazlar
Tebligat Muhatabı
:
KAMUOYU

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2019 ve 13.09.2019 tarihli toplantılarında görüşülerek uygun bulunan;

 1. Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yağca Mahallesi, 8734 ada, 1 parsel, 8735 ada 1 parsel ve 8736 ada 1 parsellerin “Park ve Yeşil Alandan” “Turizm Alanı’na” dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,
 2. Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yağca Mahallesi, 8734 ada, 1 parsel, 8735 ada 1 parsel ve 8736 ada 1 parsellerin “Rekreasyon Alanı’ndan” “Spor Amaçlı Turizm Alanı’na” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,
 3. Gazipaşa Belediye sınırları içerisinde, , Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin 2018/785E., 2019/503K. ile 2018/786E., 2019/499K. sayılı iptal kararları gereği Pazarcı Mahallesi 6 ada 47 ve 73 parsellerin Orman Alanı ve İstiklal Mahallesi 78 ada 36 parselin Kamu Hizmet Alanı planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,
 4. Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Göksu-Varsak Enerji İletim Hattının Düden Çayı ve Çevresi 1. Derece Doğal Sit Alanı dışında kalan kısmının imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,
 5. Serik Belediye sınırları içerisinde, Etler Mahallesi 113 ada 1, 2 ve 18 parsellerin Turizm tesis alanı, Park ve Yol olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,
 6. Kepez ve Konyaaltı Belediyeleri sınırları içerisinde, Sanayi Köprülü Kavşağı projesinin imar planına işlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
 7. Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2017/941 Esas, 2018/1226 Karar sayılı iptal kararı doğrultusunda Muratpaşa İlçe Belediyesi sınırları içerisinde Soğuksu Mahallesi 12378 ada 16-17 parsel, 4315 ada 4 parsel, 796 parsel ve çevresini de içine alan yaklaşık 1 ha alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
 8. Alanya İlçesi sınırları içerisinde, Payallar Mahallesi 179, 180 ve 181 nolu orman bölmelerinde yer alan Sağlık Tesis Alanında karayolları kamulaştırma sınırının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,
 9. Alanya İlçesi sınırları içerisinde, Payallar Mahallesi 179, 180 ve 181 nolu orman bölmelerinde Sağlık Tesis Alanı planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı,
 10. Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 19. Bölge Müdürlüğü yatırım programında yer alan 380+154kV Serbest Bölge-Antalya DGKÇS Enerji İletim Hattı güzergâhının nazım imar planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,
 11. Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 19. Bölge Müdürlüğü yatırım programında yer alan 380+154kV Serbest Bölge-Antalya DGKÇS Enerji İletim Hattı güzergâhının nazım imar planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,
 12. Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Aktoprak Mahallesi 29017 ve 148 adalar çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,
 13. Kepez İlçesi, Altınova Sinan mahallesinde 28571 ada çevresinde Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2018/330 Esas, 2019/96 Karar ve Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2018/605 Esas, 2019/259 Karar sayılı iptal kararları doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu,
 14. Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 19. Bölge Müdürlüğü yatırım programında yer alan 380+154kV Serbest Bölge-Antalya DGKÇS Enerji İletim Hattı güzergâhının nazım imar planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konuları ile;
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 30.08.2019 tarihli 1485 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanan, Kemer İlçesi, Kemer Mahallesi sınırları içerisinde 283 ada 8 ve 9 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği konuları,

Planlama Şube Müdürlüğü ilan panosunda gazete yayın tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlgililere tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR