SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ
EMLÂK ve İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ


Adana İli, Seyhan İlçesi, Akkapı Mahallesi 708 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parseller; 709 ada 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109 parseller; 3748 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parseller; 3749 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller; 3750 ada 1, 2, 3 parseller; 3751 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller; 3752 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parseller; 3756 ada 1, 2, 3, 4 parseller; 3757 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller; Mıdık Mahallesi 838 ada 22, 24, 25, 26, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 115, 124, 125, 132, 133, 157, 158, 159, 160 parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. ve 19. Maddeleri ile 2981/3290 sayılı kanunun Ek:1 maddesi gereği Arazi ve Arsa Düzenlemesi işi yapılması, 6785-1605 sayılı imar kanunun 39. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereği daha önce ifraz edilerek tescili yapılan düzenlemeye dahil edilen ilk parsellerin ifrazında alınan terk oranının uygulamadaki düzenleme ortaklık payı (DOP) alınması, tapu kütüğünde ‘’müşterek yol’’,’’yol terki arsa’’,’’yol’’,’’müşterek metha’’ olarak kayıtlı parsellerin 3194 sayılı İmar Kanunun 18. ve 19. Maddelerine göre yapılan imar uygulamasına ait dağıtım cetvellerinin, mal sahibi araştırması, gazete ve askı ilanının verilmesi ve tescilinin yapılması hususunda Belediye Encümenimizce 07.08.2019 tarih ve 692 sayılı kararı ile kabul edilerek Emlak ve İstimlak Müdürlüğü panosunda 1 ay (Bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Uygulama 1 (Bir) aylık yasal askı süresi sonunda kesinleşecektir.

İlgilere tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR