YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

22.05.2019 tarihinde Gazette gazetesinde ve 07.06.2019 İlkhaber gazetesinde yayımlanan Adana İli,Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesi 11528 ada 7 ve 8 nolu parseller üzerinde 3194 sayılı imar kanununun 18. ve 19. maddeleri, 3290 sayılı kanununun Ek:1 maddesine göre yapılan imar uygulamasına ait dağıtım cetvellerinin, mal sahibi araştırma ve özet cetvellerinin, tescil sayfalarının, parselasyon planlarının kabul edilmesi, askıya çıkarılması, gazete ve askı ilanının verilmesi ve tescilinin yapılması hususunda Belediye Encümenimizce 15/05/2019 tarih ve 154 sayılı kararı ile kabul edilerek 1 ( Bir ) ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Bir aylık yasal askı süresi sonunda kesinleşecektir. İlanında Karşıyaka Mahallesi sehven Köprülü Mahallesi yazılmıştır.

İlgililere tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR