KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Karşıyaka-Şemikler Mahallesi 25L-II b pafta 32306 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 nolu parsellere 32307 ada 1-2-3-4 nolu parsellere ve 32310 ada 6-7-10-11 nolu parsellere uygulanan 1819 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetveli Karşıyaka Belediye Encümeninin 23/10/2018 gün, 86978074/1502 sayılı kararı ile uygun görülerek, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 27/06/2019 gün ve 96772592.302.03-01.692 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetveli ilgililerin tetkiki için Karşıyaka Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünde 02/08/2019 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya asılacaktır. Bu sürenin bitiminde 1819 nolu parselasyon planı tescil için Karşıyaka Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.
Askı süresi içerisinde planla ilgili bilgi almak isteyen mal sahiplerinin Tapu ile vekillerinin ise vekaletname ile Karşıyaka Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
3194 sayılı yasanın 19.maddesine göre duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR