İBRADI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

İBRADI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01032958
Şehir : Antalya / İbradı
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ''DE YENİ YÜZYIL 30.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
İBRADI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

“Antalya İli, İbradı İlçesi, Antalya İbradı Maşata Yaylası Turizm Merkezi sınırları içerisinde yer alan; İbradı Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı, Sit Etkileşim Geçiş Alanı ve Koruma Alanları sınırlarını kapsayan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile Kentsel Sit Alanı, Sit Etkileşim Geçiş Alanı ve Koruma Alanları dışına ilişkin 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 17.07.2019 tarihinde onanmıştır.
Gazete yayın tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda otuz (30) gün süre ile asılacaktır.
İlgililere tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR