SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01000815
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

ADANA GÜNEY HABER 22.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ


Adana ili, Seyhan ilçesi, Mıdık Mahallesinde (111 Nolu Uygulama Bölgesi) 3194 sayılı İmar Kanununun 18 ve 19. maddeleri uyarınca yapılan arazi ve arsa düzenlemesi, Seyhan İlçe Belediyesi Encümeninin 15.05.2019 tarih ve 385 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Buna göre Seyhan Belediye Encümeninin 20.02.2019 tarih ve 292 sayılı kararı iptal edilerek; Adana ili, Seyhan ilçesi, Mıdık Mahallesinde (111 Nolu uygulama bölgesi) 843 ada 6, 19, 20, 23, 24, 25, 55, 56, 57, 58, 80, 87, 88, 89, 90, 105, 106, 107, 108, 109, 110,116, 122, 123, 124, 125, 126, 127,135, 139, 143, 159, 161, 165, 170, 173, 174, 187, 188, parseller; 847 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 37, 38, 39, 76, 77 parseller; 849 ada 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 45, 49, 50 parseller; 852 ada 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 parseller; 856 ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 45, 46, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 81, 83, 84, 85, 86 parseller; 2269 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller; 2270 ada, 1, 2, 4, 5 parseller; 2271 ada, 1, 2, parseller; 2272 ada, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parseller; 2273 ada, 1 parsel; 2274 ada, 1 parsel; 2275 ada, 1 parsel; 2276 ada, 1 parseller; 2277 ada, 1, 2, 3 parseller; 2278 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parseller; 2279 ada, 1, 2, parseller; 2280 ada, 1, 2, 3, parseller; 2281 ada, 1,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parseller; 2282 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller; 2283 ada, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller; 2284 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller; 2285 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parseller; 2286 ada, 1, 2, 3, parseller; 2287 ada, 2, 3, 4, 5, parseller; 2288 ada, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, parseller; 2289 ada, 1, 2, parseller; 2290 ada, 1, 2, 3, parseller; 2291 ada, 1, 2, 3, parseller; 2292 ada, 1, 2, 3, parseller; 2293 ada, 2, 3, parseller; 2294 ada, 1, 2, 3, 4, 5, parseller; 2295 ada,1, 2, parseller; 2296 ada, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 parseller; 2297 ada, 2, 3, 4 parseller; 2298 ada, 1 parseller; 2299 ada, 3, 4, 5, parseller; 2300 ada,1, 2, 3, parseller; 2301 ada, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parseller; 2302 ada, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 parseller; 2303 ada, 1, 2 parseller; 2304 ada, 2, 4, 5 parseller; 2305 ada, 1 parsel; 2306 ada, 1 parsel; 2307 ada, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 parseller; 2308 ada, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, parseller; 2309 ada, 1, 2, parseller; 2310 ada, 1, 2, 3, parseller; 2311 ada, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller; 2312 ada, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parseller; 2313 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parseller; 2314 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parseller; 2315 ada, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parseller; 2316 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller; 2317 ada, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parseller; 2318 ada, 1, 2 parseller; 2319 ada, 1, 2, 3 parseller; 2320 ada, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 parseller; 2321 ada, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, parseller; 2322 ada, 1, 23, 24, 25, 26, 27, 28 parseller; 2321 ada, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, parseller; 2322 ada, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parseller; 2323 ada, 1, 2 parseller; 2324 ada, 1, 2, 3 parseller; 2325 ada, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 parseller; 2326 ada, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parseller; 2327 ada, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, parseller; 2328 ada, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parseller; 2329 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parseller; 2330 ada, 4, 5, 6, 7, 8 parseller; 2331 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, parseller; 2332 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller; 2333 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parseller; 2334 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parseller; 2335 ada, 1, 2, 3, 4 parsellerde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddeleri ile 2981/3290 sayılı kanunun Ek.1 maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesi yapılması işine ait dağıtım cetvelleri, tescil sayfaları ve parselasyon planları Seyhan İlçe Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bir ay (30 gün) süre ile ilan edilecektir. İlan süresi sonunda kesinleşecektir.
İlgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR