SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SARIÇAM İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SARIÇAM /ADANA

İlçemiz, Suluca Mahallesi, 118 ada 1 parsel, 15589 ada 3 parsel ile 41,42 parsel nolu taşınmazlar üzerinde 3194 sayılı imar kanunun 18. ve 19. Maddeleri ile 2981/3290 sayılı kanunun ek:1 maddesine göre yapılan imar uygulaması işine ait dağıtım cetvellerinin, mal sahibi araştırma ve özet cetvellerinin, tescil sayfalarının, parselasyon planlarının kabul edilmesi, tahdit sınırının onaylanması askıya çıkartılması, gazete ve askı ilanının verilmesi, ihdas beyannamelerinin onaylanması, ayırma çaplarının onaylanması ve tescilinin yapılması hususunda Belediye Encümenimizin 24/04/2019 tarih ve 13/64 sayılı kararı ile kabul edilerek Emlak ve İstimlak Müdürlüğü panosunda yasal 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır. Yasal 1 (bir) aylık askı süresi sonunda kesinleşecektir.
İlgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen duyurulur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR