SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü


Adana ili Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi 827 ada 59, 68, 88, 131, 176, 178, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 438, 440, 442, 448, 450, 452, 454, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 468, 469, 470, 471, 473, 475, 477, 481, 483, 488, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 557, 558 no'lu parseller ile 8774 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 no'lu parseller, 8775 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no'lu parseller ile 8776 ada 1, 2 ve 5 no’lu parselleri kapsayan alanda Seyhan Belediye Encümeninin 02/05/2019 tarih 351 sayılı kararına istinaden, 3194 sayılı imar kanununun 18. ve 19. Maddelerine göre kısmi arsa ve arazi düzenlemesi işi yapılmış, parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri Emlak ve İstimlâk Müdürlüğün’de bir (1) ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Askı süresi sonunda parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri kesinleşecektir.

İlgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen duyurulur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR