SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00930218
Şehir : Samsun
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRU VE TARAFSIZ HABER 18.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Samsun İli, Tekkeköy İlçesi sınırlarında, Asarağaç Mahallesinde 242 ada 1,5,6,7,8,9 ve 10 nolu parsellerde, 243 ada 1,2,3,4 ve 6 nolu parsellerde, 244 ada 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde, 248 ada 1 ve 2 nolu parsellerde, 249 ada 1 ve 2 nolu parsellerde, 250 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,13,15,16 ve 17 nolu parsellerde, 258 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerde, 283 ada 1,2,7,8,10,11,13 ve 14 nolu parsellerde, 284 ada 1 nolu parselde, 286 ada 2,5,7,8 ve 9 nolu parseller
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan MetniBÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 14.06.2017 gün ve 12/249 sayılı kararı ile kabul edilen kanal güzergahı dikkate alınarak kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin alanda plan değişikliğine uygun olarak; Tapuda Samsun İli, Tekkeköy İlçesi sınırlarında, Asarağaç Mahallesinde 242 ada 1,5,6,7,8,9 ve 10 nolu parsellerde, 243 ada 1,2,3,4 ve 6 nolu parsellerde, 244 ada 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde, 248 ada 1 ve 2 nolu parsellerde, 249 ada 1 ve 2 nolu parsellerde, 250 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,13,15,16 ve 17 nolu parsellerde, 258 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerde, 283 ada 1,2,7,8,10,11,13 ve 14 nolu parsellerde, 284 ada 1 nolu parselde, 286 ada 2,5,7,8 ve 9 nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılması Encümen’in 06.07.2017 tarih 401 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin incelenerek 5216 Sayılı B.Ş.B. Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca Encümen’in 20.07.2017 tarih 421 sayılı kararı ile onanmıştır. İmar uygulaması 26.07.2017 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Bu süre içerisinde uygulamaya 2 adet dilekçe ile itiraz edilmiştir. Büyükşehir Belediye Encümen’inin 07.09.2017 tarih ve 510 Sayılı Kararı ile oluşturulan itirazları incelemekle görevli komisyon raporu Encümen’in 21.09.2017 tarih 530 sayılı kararı ile onanmıştır. İmar uygulaması dosyasının Kadastro kontrollerinin yapılması ve tapu tescili için ilgili Kadastro Müdürlüğüne 14.11.2017 tarihinde gönderilmiştir. İmar uygulaması 04.12.2017 tarih 6460 yevmiye no’su ile tescil edilmiştir. Samsun 2.İdare Mahkemesinin 2018/961 sayılı kararı ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi gereğince parselasyon planlarının bir yıl içinde ilçe belediyesi tarafından yapılması gerektiği belirtilerek imar uygulaması iptal edilmiştir.
Tekkeköy Belediyesinin kurumumuza göndermiş olduğu 07/01/2019 tarih E.113 sayılı yazısında da belirtilen parsellerde herhangi bir imar uygulama çalışması planlanmadığı belirtilmiştir.
Söz konusu mahkeme kararının yerine getirilmesi işlemi için, imar uygulamasına esas olan imar planlarının onayı Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 14.06.2017 gün ve 12/249 sayılı kararı ile kabul edildiğinden ve bu tarih itibariyle, imar planı onayı 1 yılı geçtiğinden, 5216 sayılı yasanın 7/b maddesinde “ Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. “ denilmektedir.
Söz konusu mahkeme kararına uygun olarak; Asarağaç Mahallesinde 242 ada 11,12,13,15,16,17 ve 18 nolu parsellerde, 250 ada 18,19,20,21,22 ve 23 nolu parsellerde, 258 ada 4,5 ve 6 nolu parsellerde, 286 ada 10,11,12,13 ve 14 nolu parsellerde, 2162 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerde, 2163 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerde, 2164 ada 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parsellerde, 2165 ada 1 ve 2 nolu parsellerde, 2166 ada 1 nolu parselde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılması Encümen’in 27.09.2018 tarih 599 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
Hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin incelenerek 5216 Sayılı B.Ş.B. Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca Encümen’in 10.01.2019 tarih 32 sayılı kararı ile onanmıştır.
İmar uygulaması 14.01.2019 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
3194 Sayılı Kanun’un 19.maddesi gereğince ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR