SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862603
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ ADANA 27.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
EMLÂK ve İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ
EMLÂK ve İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ


Adana ili, Seyhan İlçesi, Şakirpaşa (Aydınlar) Mahallesi, 62 Nolu İmar Planı Uygulaması İşi, belediyemiz Encümeninin 15.01.2014 tarih ve 44 sayılı kararı ile parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri onanmış olup, uygulama Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde tescil aşamasındayken; Adana 1. İdare Mahkemesi tarafından Esas No:2014/690 Karar No:2014/1981, Esas No:2014/687 Karar No:2014/1980, Esas No:2014/694 Karar No:2014/1979, Esas No:2014/688 Karar No:2014/1947, Esas No:2014/689 Karar No:2014/1948, Esas No:2014/712 Karar No:2014/2314, Esas No:2014/693 Karar No:2014/2315, Esas No:2014/686 Karar No:2014/2344, Adana 2. İdare Mahkemesi tarafından Esas No:2014/700 Karar No:2014/2349, Esas No:2012/97 Karar No:2012/1172, Esas No:2014/702 Karar No:2014/282, Esas No:2014/696 Karar No:2014/2361, Esas No:2014/698 Karar No:2014/2352, Esas No:2014/699 Karar No:2014/2353, Esas No:2014/708 Karar No:2014/333 mahkeme kararlarıyla iptal edilmiştir.Bu nedenle 11306 Ada 1 ve 2 parseller, 11307 Ada 1 parsel, 11308 Ada 1 ve 2 parseller, 11309 Ada 1 ve 2 parseller, 11310 Ada 1, 2 ve 3 parseller, 11311 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parseller, 11312 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller, 11313 Ada 1 ve 2 parseller, 11314 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 parseller, 11315 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 parseller, 11316 Ada 3 ve 4 parseller, 11317 Ada 1 ve 2 parseller, 11318 Ada 1 nolu imar parselin kapatılması, 951 ada 3, 4, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ve 81 nolu, 954 ada 1, 3, 4, 18, 19, 24, 25 ve 26 nolu, 1192 ada 18 nolu kök kadastro parsellerine dönülmesi kök kadastro parsellerine dönüldükten sonra 3194 sayılı imar kanununun 18. ve 19. Maddeleri ile 2981/3290 sayılı kanunun Ek:1 maddesi gereği Arazi ve Arsa Düzenlemesi işi yapılması, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. ve 19. Maddelerine göre yapılan imar uygulamasına ait dağıtım cetvellerinin, mal sahibi araştırması, gazete ve askı ilanının verilmesi ve tescilinin yapılması hususunda Belediye Encümenimizce 24.07.2018 tarih ve 900 sayılı kararı ile kabul edilerek Emlak ve İstimlak Müdürlüğü panosunda 1 ay (Bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Uygulama 1 (Bir) aylık yasal askı süresi sonunda kesinleşecektir.

İlgilere tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR