SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861558
Şehir : Adana / Sarıçam
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ADANA 27.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAZETTE 12.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SARIÇAM İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SARIÇAM /ADANA

İlçemiz, Sofulu Mahallesi, 15469 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parseller, 15470 ada 1, 2, 3, 4, 5 ,6,7,8 ,9, 10,11,12,13 parseller, 15471 ada 1 parsel, 15472 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10 parseller, 15473 ada 1, 2, 3 parseller, 15474 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 15475 ada 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,16,17 parseller, 15476 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10 parseller, 15477 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,16 parseller, 15478 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10 parseller, 15479 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 parseller,15480 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parseller,15481 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller,15482 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parseller,15483 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 parseller,15484 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parseller, 15485 ada 1 parsel, 15486 ada 1,2,3,4,5,6 parseller, 15487 ada 1,2,3,4,5,6 parseller, 15488 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 parseller ile 15489 ada 1,2,3,4,5,6,7 parsel nolu taşınmazlar üzerinde Adana 1.İdare Mahkemesinin E:2012/717; K:2013/772, E:2012/718; K:2013/771 ,E:2012/720; K:2013/770 ,E:2012/726; K:2013/555 ve Adana 2. İdare Mahkemesinin E:2012/724 ; K:2013/541 karar sayılı kararına istinaden geri dönüşüm uygulaması yapılarak;
Sofulu Mahallesi 502, 499, 500, 501, 527, 617, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 537, 541, 631 ve 595 parsellere dönülmesi ve Boynuyoğun Mahallesi 373 nolu mera parselinin Adana Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 18/05/2018 tarih ve 1508586 sayılı yazısına istinaden ifraz dosyası 25.06/22018 tarih ve 2363-6242 sayılı yazısı ile Kadastro Müdürlüğüne gönderilmiş olup ham toprak vasfıyla 916 parsel ve mera vasfıyla 917 parseller oluşmuştur ve 916 parsel geri dönüşüm ve imar uygulamasına dahil edilmiştir.

Sofulu Mahallesi, 502, 499, 500, 501, 527, 617, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 537, 541, 631 ve 595 parseller ile Boynuyoğun mahalallesi 916 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde 3194 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde 3194 sayılı imar kanunun 18. ve 19. maddeleri ile 2981/3290 sayılı kanunun ek:1 maddesine göre yapılan imar uygulaması işine ait dağıtım cetvellerinin, mal sahibi araştırma ve özet cetvellerinin, tescil sayfalarının, parselasyon planlarının kabul edilmesi, tahdit sınırının onaylanması askıya çıkartılması, gazete ve askı ilanının verilmesi, ihdas beyannamelerinin onaylanması, ayırma çaplarının onaylanması ve tescilinin yapılması hususunda Belediye Encümenimizin 19/04/2017 tarih 15/140 ve 11/07/2017 tarih ve 27/288 sayılı kararları ile kabul edilerek Emlak ve İstimlak Müdürlüğü panosunda yasal 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır. Yasal 1 (bir) aylık askı süresi sonunda kesinleşecektir.
İlgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen duyurulur

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR