İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İller Bankası A.Ş.'nin Genel Kurul Toplantısına davet

İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01010199
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 12.06.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay Sahipleri ve Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
27.06.2019 14:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET


Bankamız Yönetim Kurulunun 11.04.2019 tarih ve 12/193 sayılı kararı ile Bankamızın 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 14.00’de Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 Söğütözü-ÇANKAYA/ANKARA JW Marriott Hotel adresinde toplanmasına karar verilmiştir. Bankamız 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantı gündemi aşağıdadır.
Bankamız 2018 yılına ilişkin Bilanço, Kâr/Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunu içeren 2018 yılı Faaliyet Raporu 12 Haziran 2019 tarihinden itibaren http://www.ilbank.gov.tr adresinde temsilcilerin tetkikine hazır bulundurulacaktır.
İlgililere duyurulur.


İller Bankası Anonim Şirketine Ait 27 Haziran 2019 Tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Gündemi

 1. Açılış ve saygı duruşu,

 2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,

 3. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

 4. Bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,

 5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

 7. Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,

 8. Banka Kanununun 6 ncı maddesi gereği, tahsil edilemeyen Banka alacaklarının terkini hususunda karar verilmesi,

 9. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Ticaret Bakanlığının onayladığı İller Bankası Ana Sözleşmesinin Değişiklik Metninin Genel Kurul onayına sunulması,

 10. Banka Kanununun 7 nci maddesi gereği İl Özel İdareleri ve Belediyeler adına birer Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi,

 11. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili yönetmeliği gereği 2019 yılı için Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ tarafından, Bankanın Bağımsız Denetiminin yapılmasının onaylanması ve 2020 yılı ve sonraki dönemler için Bankanın Bağımsız Denetimini yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun bir sonraki genel kurula sunulmak üzere belirlenmesi ve sözleşme imzalanması hususlarında Banka Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

 12. Dilek ve Temenniler,

 13. Kapanış.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR