PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdari para cezasının ilanen tebliği

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01084635
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 16.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Pamukkale Büyükşehir İlçe Belediye Başkanlığı
Tebligat Muhatabı
:
Mustafa Adıgüzel

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLANEN TEBLİGAT

Tebliğ Çıkaran Merci: Pamukkale Büyükşehir İlçe Belediye Başkanlığı
Tebliğ Olunacak Kişi Adı Soyadı Ve Adresi: Mustafa ADIGÜZEL –Bahar Mahallesi Çivcir Sokak No:1 Osmangazi –BURSA
Tebliğ Olunacak Evrağın Özeti: İdari Para Cezası
Tebliğin konusu: Yukarıda adı ve adresi belirtilen kişiye Pamukkale Belediyesi Encümeni tarafından 16/10/2019 tarih ve 802 nolu karar ile Belediyemiz 5326 sayılı kanunun 32. Maddesine dayanarak hazırlanan Belediyemiz Emir Ve Yasaklar Yönetmeliğinin 16. Maddesine aykırı hareket ettiği için 320,00 (üç yüz yirmi) TL idari para cezası verilmiştir. Adı geçen kişiye yukarıda yazılı adresine tebligat yapılamaması ve başka bir adresinin de tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebligat yapılması gereği doğmuştur.
Bahse konu idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Pamukkale Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödenmesi gerekmekte olup, yatırılmadığı takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun hükümleri uygulanacaktır.
Kararın tebliği tarihinden itibaren 15(on beş) gün içinde Denizli Mahkemelerine itiraz edilebilir.
Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 52. maddesi uyarınca, bu ilanen tebligat son yayımlandığı tarihten itibaren on beş(15) gün sonunda, tebligatın muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR