Yazdır

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00620086
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

ADANA GÜNEY HABER 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KENT 05.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Tebligat İlanı Nedir?
Tebligat Konusu : Adana İli, Seyhan İlçesi, Karalarbucağıyolubağlar (Yenibaraj) Mah. 2445 nolu ada ve bu adaya ait tüm parseller
Tebligat Muhatabı : Tapu Malikleri, hissedar ve ilgililer

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET
İlan Metni

T.C.
SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ
EMLÂK ve İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜİLAN
Adana İli, Seyhan İlçesi, Karalarbucağıyolubağlar (Yenibaraj) Mah. 2445 nolu ada ve bu adaya ait tüm parsellerde 3194 sayılı imar kanununun 18. ve 19. Maddeleri ile 2981/3290 sayılı kanunun Ek:1 maddesi gereği Arazi ve Arsa Düzenlemesi işi yapılması, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. ve 19. Maddelerine göre yapılan imar uygulamasına ait dağıtım cetvellerinin, mal sahibi araştırması, gazete ve askı ilanının verilmesi ve tescilinin yapılması hususunda Belediye Encümenimizce 31.05.2017 tarih ve 913 sayılı kararı ile kabul edilerek Emlak ve İstimlak Müdürlüğü panosunda 1 ay (Bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Uygulama 1 (Bir) aylık yasal askı süresi sonunda kesinleşecektir.

İlgilere tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR