HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nden ilanen tebligat

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00994052
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 11.05.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Sedat Sami HAŞILOĞLU

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
Genel Sekreterlik

ADI SOYADI : Sedat Sami HAŞILOĞLU
GÖREVİ : İstanbul eski hâlen Gaziosmanpaşa Hâkimi iken meslekten çıkarılan Sedat Sami HAŞILOĞLU (37266)
T.C.KİMLİK NO :
**********
ADRESİ : Meçhul

Kamuoyunda "Ergenekon Davası" olarak bilinen ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2008/209 (2009/191) esasına kayden yürütülen davada, başvurucu Hasan Atilla Uğur'un; Anayasanın 19. maddesinin (Tutukluluk süresinin makul olmaması) ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine yaptığı başvurunun (2013/5924) hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,
İddiası nedeniyle;
Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 2018/213 esas, 15/11/2018 tarih ve 2018/708 sayılı kararı ile; isnat olunan eylemin, Dairemizin 2017/77 Esas sayılı dosyasında soruşturmanın 16 (a) bendi kapsamında yer aldığı ve bu maddeye ilişkin değerlendirmenin Dairemizin 03/05/2017 Tarih ve 2017/170 Karar sayılı kararıyla yapılarak; müsnet eylem nedeniyle kovuşturma yapılması gerekli görüldüğünden ilgili hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma konusu eylemlerden dolayı disiplin yönünden yapılacak işleme esas olmak üzere 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71’inci maddesi gereğince ilgilinin yazılı savunmasının istenilmesine, savunmasını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine, ilgili hakkında, isnat olunan eylemler nedeniyle disiplin dosyasında karar verilmesi için kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verildiği anlaşıldığından, adı geçen hakkındaki iş bu soruşturmanın mükerrerlik nedeniyle işlemden kaldırılmasına, karara karşı 6087 sayılı Kanunu'nun 33'üncü maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren (10) gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme talebinde bulunabileceğinize dair karar verilmiştir.
Bu itibarla;
İlânen tebliğin tarafınıza 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,
Hususları ilânen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR