BOSEN ELEKTRİK ÜRETİMİ OTOPRO- DÜKTÖR GRUBU A.Ş.

Genel kurula davet ilanı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00661092
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 12.09.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
BOSEN ELEKTRİK ÜRETİMİ OTOPRO- DÜKTÖR GRUBU A.Ş.
Tebligat Konusu
:
Genel Kurul Toplantısı
Tebligat Muhatabı
:
Şirket Ortakları
Toplantı Tarihi
:
03.10.2017 15:00

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


GENEL KURULA DAVET

BOSEN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.’ nin 2016 yılı Olağan Genel Kurulu aşağıda ilan olunan gündemi görüşmek üzere 03 Ekim 2017 Salı günü, saat 15.00’ de Organize Sanayi Bölgesi, Pembe Cad. 2. Sk., No: 2 Nilüfer / BURSA adresindeki Şirket Merkezimizde yapılacaktır.

Genel Kurula iştirak etmek isteyen sayın ortaklarımızın toplantı günü, belirtilen adreste, ilan edilen örneğe uygun vekaletnameleri ile hazır bulunmalarını arz ederiz.

Saygılarımızla,

BOSEN ENERJİ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş.
(Yönetim Kurulu)G Ü N D E M

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesi.
3. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve kabulü.
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Bağımsız denetçi raporunun okunması.
6. Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücret tespiti.
8. Yönetim kurulunun üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ve seçimi.
9. Bağımsız denetim şirketinin seçimi.
10. Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili değişiklik metninin görüşülüp, karar alınması.
11. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.nun 395-396’ncı maddelerinde yazılı hususlar hakkında izin verilmesi.
12. Kapanış.
VEKALETNAME


Sahibi olduğum/olduğumuz ……………………………..TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak BOSEN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ’nin 03/10/2017 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi Pembe Cadde 2.Sokak No:2 Nilüfer - BURSA adresinde saat 15:00 de yapılacak 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................................'yı vekil tayin ettim/ettik.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı : ……………………...
Tarih : … /… /2017
İmza :


NOT; PAY ADEDİ : ……………..


EKİ: Noter tastikli imza sirkülerinin sureti.NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri fotokopisi vekaletnameye eklenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR